header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latin:Rangifer tarandus fennicus
English:Reindeer
 • sob lesni.JPG
 • slk.jpg
 • IMG_3432.jpeg

Zoo Liberec chová soby lesní od roku 2013. Současnou skupinu tvoří jeden samec a dvě samice.

Na chov soba lesního přispívají:

Alexandra a Daniel Podrazských - 5/2018

The species
 • Order: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Size: 80-130 cm v kohoutku
 • Diet: býložravec (tráva, byliny, lišejníky, pupeny)
 • activity: denní
 • biotope: tundra, tajga
 • quantity of infants: 1-2
 • Weight: 90-250 kg
 • gestation: 220-250 dní
Region occurrence Europe
Europe

Finsko, Karélie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Created by