header.less
animal.less

Rothschild's Giraffe

Latin:Giraffa camelopardalis rothschildi
English:Rothschild's giraffe
 • žirafa Rothschildova
 • žirafa Rothschildova
 • Isiolo
 • DSC_1363Niobe.jpg

Žirafa Rothschildova je v Zoo Liberec chována od roku 1985, kdy do zahrady přicestovaly první dvě samice Mahulena a Jesika. Za dobu chovu prošlo zoologickou zahradou více než 50 žiraf. 

Současnou skupinu tvoří 4 dospělé žirafy - samec Mike (*2008), samice Nancy (*1993), Twiga (*2006) a Imara (*2012). Dále jsou ve skupině mláďata narozená v Zoo Liberec - Anastasia (*2015), Malawi (*2017) a sameček Isiolo (*2017).

Na chov žirafy Rothschildovy přispívají:

Jana Uhlířová 1/2019
Martin Hrubý + Renata Hrubá - 1/2019
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. (DMCZ)

V naši skupině žiraf můžete spatřit tři mláďata - Anastasii (*2015, matka Twiga), Malawi (*2017, matka Twiga) a samečka Isiola (*2017, matka Imara).

 • Isiolo
 • DSC_3094Malawi.jpg
The species
 • Regulations: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Size: 350-470 cm délka těla, 400-550 cm výška
 • Diet: býložravec (akácie)
 • activity: denní
 • biotope: savany, travnaté oblasti
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 500-1900 kg
 • gestation: 430 dní
Region occurrence Afrika
Afrika

Keňa, Uganda

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Created by