header.less
animal.less

Somali Wild Ass

Latin:Equus africanus somaliensis
English:Somali Wild Ass
 • Osel somálský
 • osel somálský, foto. J. Mikoláš
 • osel somálský - mládě, foto. J. Mikoláš
 • osel somálský

Somali Wild Ass (Equus africanus somalicus) - the biggest breeding group within the Czech Republic. First ass came to the zoo from ZOO Oberwill, Switzerland in 1991, first young ass was born in 1995.

 

Somali wild asses inhabit the dry areas of Ethiopia and Eritrea. In Somalia, they have already become extinct. This odd-toed ungulate species is facing an imminent threat of extinction. It belongs to the most endangered large mammal species and, at the same time, is the most endangered equine ungulate in the world. About 230 animals live in captivity, and 500 - 600 last individuals are estimated to live in the wild. 

The major problem while trying to save the Somali wild ass is the constant loss of suitable habitats, poaching, and a very unstable political situation, with frequently raging military conflicts and civil wars. Last but not least, frequent crossbreeding with the native forms of donkeys and the associated degradation of the genome of the individual populations pose a problem, as well. These problems result in the absolute absence of any conservation activities and an effective protection system. The Eritrean population of about 400 individuals can be considered stable. It is in Eritrea that monitoring and research of this species are carried out to be used as a basis for the species conservation project. Liberec Zoo participated in this project in the past. Another population of the Somali wild ass lives in areas with an ineffective conservation system and an unfavourable political climate and is, therefore, considered to be lost in the future.

The Somali wild ass is characterized by the ability to survive in extreme conditions of rocky terrains with solid grass, which is the main component of its fodder. It is able to survive without fluid intake for many days. The very hard hooves allow the Somali wild ass to move on a dry and stony ground. 

Females form small groups of mothers with their foals that are independent of each other, forming larger groups while grazing. Young stallions form the so-called bachelor groups - small herds of males, waiting to be able to fight for their own territory. Males defend their territory with a water source (watering place), where mares come to drink and, in return, allow the owner of the territory to mate with them. Females are pregnant for about 330 -365 days. Young foals weigh about 30 kg, and in the first half of the year are dependent on the mother’s milk. They become sexually mature approximately at the age of three. Females can become pregnant again in the wild only after rearing her young, so they can breed only once every two years. In the wild, Somali wild asses can live for up to 15 - 20 years, and in captivity they can live for up to 40 years.

The Somali wild ass is included in the European Endangered Species Programme.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh osla od roku 1991. V současné době skupinu tvoří šest samic a tři samci. Zoo rovněž spolupracuje na monitoringu výskytu osla somálského ve východoafrické Eritrei od roku 2006 společně se švýcarskou zoologickou zahradou v Basileji. Aktivní záchraně divokých oslů a jejich případné reintrodukci ale zatím brání špatné civilizační podmínky v oblasti tzv. afrického rohu.

Dva z libereckých oslů somálských - Shaq (*2006) a Bovu (*2008) - byli v polovině roku 2009 vyvezeni jako součást projektu francouzské ZOO Beauval a místní vlády do Džibutska.

Na chov osla somálského přispívají:

Děti z MŠ Dětská, Liberec

V červnu roku 2016 se stádo oslů somálských rozrostlo o dalšího jedince, samce Tristan. Jedná se již o 13. narozeného samce v řadě mláďat oslů somálských. V roce 2017 se prolomilo jedenáctileté období samých samců a na svět přišla samička Erin (10 .5. 2017).

10. 5. 2017 - samička Erin

The species
 • Regulations: Perissodactyla
 • Size: 150 cm
 • Diet: herbivore (grass, roots)
 • activity: day
 • biotope: semidesert
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 320-370 kg
 • gestation: 330-365 days
Region occurrence Afrika
Afrika

Etiopie, Eritrea

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Created by