header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

South American Sea Lion

Latin:Otaria byronia
English:South American Sea Lion
 • Lachtan hřivnatý
 • DSC_0076.jpg
 • lachtani2-uV2-m.jpeg
 • Lachtan hřivnatý

Lachtany hřivnaté chová Zoo Liberec od roku 1975. V současné skupině je jeden samec Hugo (*2009) narozený v Zoo Lešná, samice Mano (*2008) odchovaná v Zoo Liberec a jejich společný potomek samička Amalia (*2015).

Na chov lachtana hřivnatého přispívají:

 Marek Rybář - 1/2019

The species
 • Order: Šelmy (Carnivora)
 • Size: 230-280 cm délka těla
 • Diet: masožravec (ryby, hlavonožci, korýši)
 • activity: denní
 • biotope: moře a pobřeží
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 140-250 kg
 • incubation: 333-340 dní
Region occurrence Jižní Amerika
Jižní Amerika

jih Jižní Ameriky, Falklandské ostrovy

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Created by