header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latin:Vicugna vicugna
English:Vicugna
 • Vikuňa
 • DSC_0039Ric-001.jpg
 • DSC_0042arica.jpg
 • DSC_5897.JPGmladata.JPG

 

 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh lamy od roku 2005. Současnou skupinu tvoří jeden dospělý samec, tři samice a jejich dvě mláďata.

Na chov vikuni přispívají:

 

V roce 2017 se vikuní stádo rozrostlo o dva přírůstky (samečky). 

 • DSC_5897.JPGmladata.JPG
The species
 • Order: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Size: 90 cm výška v kohoutku
 • Diet: býložravec (byliny, traviny)
 • activity: denní
 • biotope: hory a horské louky
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 45-55 kg
 • gestation: 330-340 dní
Region occurrence Jižní Amerika
Jižní Amerika

Peru, Bolívie, Argentina a Chile

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Created by