header.less
We belong Together:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Visayan Spotted Deer

Latin:Rusa alfredi
English:Visayan Spotted Deer
 • IMG_4114.JPG
 • P1280954.JPG
 • sambar-mládě z ledna 2018
 • mladý sambar.jpeg

Zoologická zahrada Liberec chová sambary skvrnité od roku 2012. Současnou skupinu tvoří jeden dospělý samec, dvě samice a dvě mláďata.

Na chov sambara přispívají:

Jana Navrátilová - 09/2018

Zoo Liberec úspěšně odchovala první mládě - samečka Bongata v roce 2017. O rok později se úspěch zopakoval dalším samečkem, který byl ošetřovateli pojmenován Batuhan.

 

 • sambar-mládě z ledna 2018
The species
 • Order: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Size: 70-80 cm v kohoutku
 • Diet: býložravec (výhonky, listy, pupeny)
 • activity: noční
 • biotope: lesy, traviny
 • quantity of infants: 1
 • Weight: 25-85 kg
 • gestation: 240 dní
Region occurrence Asie
Asie

Filipíny

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Created by