header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Gekon obrovský

Latinsky:Gekko gecko
Anglicky:Tokay gecko
 • gekon_web_zuzanek.jpg

Původním domovem gekona obrovského jsou deštné lesy, ale dokázal se přizpůsobit i životu v blízkosti lidských sídel, kde v noci loví především hmyz a menší hlodavce. V dnešní době se s gekonem obrovským můžeme setkat nejenom v jihovýchodní Asii, ale také na Floridě, Havajských ostrovech a Madagaskaru, kam byl zavlečen. 

Gekon obrovský patří k největším žijícím gekonům na zemi. Někteří dospělí jedinci mohou dosáhnout až 40 cm délky těla. Dospělci jsou rovněž nápadní svým šedomodrým zbarvením s červenými nebo oranžovými tečkami po těle. Dospělí jedinci jsou teritoriální agresivní zvířata, která se mohou dopouštět kanibalismu a dokáží si troufnout i na hada. Samci gekona obrovského si brání své teritorium a vábí samičky "štěkáním" dvouslabičných "slov", které znějí jako "to-kej". Díky tomuto hlasu je gekon v anglickém jazyce nazýván Tokay gecko a v indonéštině Tokek

Samička lepí vajíčka na kůru stromů, do jeskyň nebo na svislé stěny obydlí a poté je hlídá. Obvykle jsou v jedné snůšce dvě vajíčka, ze kterých se po 2 - 6 měsících líhnou mláďata. Oproti dospělcům jsou mláďata nenápadná, tmavá a pouze na ocase mají několik řad bílých pruhů. Biologové a chovatelé se domnívají, že kontrastní zbarvení ocasu mláďat je signálem tlumícím agresi dospělých rodičů a umožňuje tak mláďatům žít v blízkosti svých starších příbuzných.

Pár gekonů obrovských je chován společně se scinky šalamounskými v teráriu v Pavilonu tropů.  

Na chov gekona obrovského přispívají:

Tomáš Horváth - 4/2021
Adam Lysičan - 4/2021 
Anička Černá - 4/2021

O druhu
 • Řád: Šupinatí (Squamata)
 • Velikost: 22 - 35 cm i s ocasem
 • Potrava: hmyz, menší obratlovci (ptáčata, hlodavci)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: tropický deštný les, lidská obydlí
 • Počet mláďat: 2
 • Doba inkubace: 60 - 200 dní
Region výskytu Asie
Asie

pevnina a ostrovy v JV Asii, jižní Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost