header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Holub nikobarský

Latinsky:Caloenas nicobarica
Anglicky:Nicobar Pigeon
 • Holub nikobarský

Holub nikobarský obývá především Nikobarské a Andamanské ostrovy v Indickém oceánu. Dále se vyskytuje také v Indii, Kambodži, Vietnamu, Indonésii, Malajsii, Thajsku, na Filipínách, Papui Nové Guinei a Šalamounových ostrovech. Preferuje neobydlené ostrovy, mezi nimiž v rámci svého areálu přelétává na vzdálenost desítek i stovek kilometrů. Tyto přesuny jsou motivovány ziskem potravy, podle období dozrávání oblíbených semen a dužnatých bobulí. Většinu dne tráví na zemi v příšeří nížinného tropického lesa, na dřevinách jen hnízdí a hřaduje. Oblíbil si i mangrovy a lesy do nadmořské výšky 700 m.

Tento těžký holub, váží až 600 g, je kovově zeleně zabarvený se zelenými a měděnými pery na krku. Hlava a oblast pod krkem, létavé peří a hrudník jsou tmavě šedé. Ocas je velmi malý a čistě bílý. Nedospělí ptáci mají ocas černý. Na kořeni zobáku je černý hrbolek, silné nohy jsou tmavě červené. Samice jsou o trochu těžší, mají menší hrbolek na zobáku, bílou duhovku oka (samec má hnědou), kratší pera a hnědší spodek těla. Při tokání čepýří samec svůj unikátní pláštík z prodloužených krčních per a vydává hluboké houkání.

Na klidných a lidmi nerušených ostrovech může zahnízdit až 1000 párů. Holubi vytváří monogamní páry, které si staví hnízda na stromech, umístěných poměrně blízko u země (2 – 12 m). Hnízdo se skládá z neuspořádaného chumlu větviček, kam samice snáší obvykle jedno modré, bíle tečkované vejce.

Živí se ovocnými plody, bobulemi, semeny i bezobratlými živočichy. Ve svalnatém žaludku je tento holub schopen rozdrtit i tvrdé ořechy.

Zoo Liberec chová holuby nikobarské od roku 2000. Od roku 2006 zahrada úspěšně odchovává mláďata.

O druhu
 • Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
 • Velikost: 32-35 cm
 • Potrava: všežravec (semena, ovoce, ořechy, bezobratlí)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropický les, mangrovy
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 0,46-0,6 kg
 • Doba inkubace: 17-19 dní
Region výskytu Asie
Asie

JV. Asie až po Novou Guineu a Šalamounovy ostrovy

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost