header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Hrdlička čínská

Latinsky:Spilopelia chinensis
Anglicky:Spotted Dove
 • spotted_dove.jpg

Hrdlička čínská se vyskytuje především v oblasti od Indie až po Čínu. Byla však také úspěšně vysazena v Kalifornii a mnoha lokalitách Austrálie, Indonésie a Nového Zélandu. Vyskytuje se stejně jako hrdlička zahradní převážně v blízkosti obydlených oblastí, městských parcích a zahradách. Vyhledává především vlhká místa či blízkost vodních zdrojů.

Živí se semeny a zrním. Ačkoli si potravu hledají na zemi, svá hnízda si staví v bezpečí na stromech, v keřích s trny nebo ve shluku bambusů. Do hnízda samice snáší 2 - 3 bílá vajíčka, na kterých sedí po dobu dvou týdnů. Hnízdit mohou v průběhu celého roku.

Zoo Liberec chová hrdličky čínské od roku 2013.

O druhu
 • Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
 • Velikost: 27,5-30 cm
 • Potrava: býložravec (semena, zrní)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: v blízkosti obydlených oblastí, parky
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 0,13 g
 • Doba inkubace: 14-16 dní
Region výskytu Asie
Asie

jižní a jihovýchodní Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost