header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Husa běločelá

Latinsky:Anser albifrons
Anglicky:Greater White-fronted Goose
 • Husa běločelá

Husa běločelá patří mezi nejhojnější euroasijské husy, vyskytuje se od tundry po oblasti věčného sněhu a ledu. Je tažným ptákem, který zimuje v západní, střední a jihovýchodní Evropě (Severní moře) od prosince do března. Hnízdí v tundře na dálném severovýchodu Asie a v Grónsku. 

Husa běločelá získala své druhové jméno od bílé skvrny nad růžovým zobákem, která se objevuje u starších jedinců. Jinak je zbarvena šedohnědě s černými pruhy na břiše. V letu je patrná tmavá přední část křídel.

Mezi červnem a červencem si husy běločelé staví na suchých vyvýšených místech hnízda vystlaná prachovým peřím, která obklopuje voda. Hnízdí jednotlivě i v koloniích. Samec se samicí tvoří trvalé páry. O mláďata se starají oba rodiče do dvou měsíců jejich stáří.

Živí se rostlinnou potravou, hlavně travami, řasami, bobulemi a mechy.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 65-86 cm
 • Potrava: býložravec (traviny, řasy, mechy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tundra v blízkosti vodních toků
 • Počet mláďat: 4-6
 • Hmotnost: 1,7-3 kg
 • Doba inkubace: 28 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost