header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
animal.less

Husa císařská

Latinsky:Anser canagicus
Anglicky:Emperor Goose
  • Husa císařská

Husa císařská obývá říční břehy severovýchodní Asie a severozápadní Severní Ameriky. Zimu tráví na pobřeží Tichého oceánu a Aleutských ostrovů.

Hnízdo je budováno v kotlince bez vystýlky. Po snesení prvních vajec vystýlá samice hnízdo částmi trávy a prachovým peřím. Samec na vejcích nesedí, ale na péči o potomstvo se podílí.

Koncem července začnou husy přepeřovat a nejsou schopny letu. Toho využívají domorodci k jejich hromadnému vybíjení.

Na rozdíl od ostatních hus se z velké části živí živočišnou potravou, hlavně mořskými bezobratlými živočichy (korýši, měkkýši, kroužkovci, garnáty). Z rostlinné potravy upřednostňují obiloviny, trávu, bobule a mořské řasy.

Zoo Liberc chová tento druh hus od roku 1998.

O druhu
  • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
  • Velikost: 66-89 cm
  • Potrava: všežravec (tráva, obiloviny, bobule, bezobratlí)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: arktická tundra, mořská pobřeží i břehy řek
  • Počet mláďat: 1-8
  • Hmotnost: 2,7-3,1 kg
  • Doba inkubace: 24-25 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

USA (Beringovo moře), JV. Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
  • EX

    EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

  • EW

    EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

  • CR

    CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

  • EN

    EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

  • VU

    VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

  • NT

    NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

  • LC

    LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost