header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de

In situ

Co je ochrana IN SITU?

Úlohou a cílem moderních zoologických zahrad není jen chov a péče o hrožené a vzácné druhů zvířat přímo v zoologických zahradách, ale čím dál větší důraz je také kladen na ochranu fauny a flóry ve volné přírodě v místech jejich přirozeného výskytu - tzv. ochrana IN SITU.

Bohužel pro mnoho vzácných druhů už není ochrana in situ možná kvůli stoupajícímu vlivu člověka. Je-li zbytková populace zvířat příliš malá na to, aby přežila, nebo se zbývající jedinci nacházejí mimo chráněné území, pak nemusí být ochrana in situ účinná. Za takových okolností je jediným způsobem záchrany druhů před vyhynutím udržování jedinců v umělých podmínkách pod lidským dohledem v zajetí. Tato strategie je známa jako ochrana EX SITU.

Jsou známé případy několika živočišných druhů, které v přírodě už vyhynuly a přežívají pouze díky záchovným programům zoologických zahrad. V ZOO Liberec je to například lev berberský. 

Zoo Liberec se podílí na ochraně vzácných druhů zvířat a biodiverzity obecně v rámci těchto svých in situ projektů:

 

 • Lestari
 • The Kukang Rescue Program
 • Talarak
 • Save-elephants
 • Repatriace vzácných dravců
 • Korálová školka
 • Silent Forest
 • Save the saola
Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost