header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Informace o zacházení s osobními údaji

 

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (dále jen Zoo) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018. Zoo zpracovává osobní údaje a další informace, týkající se zaměstnanců, návštěvníků a dalších subjektů zoo. Zoo Liberec zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zoo je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy a dále pro účely souvisejícími s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu. Účel zpracování osobních údajů eviduje zoo pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

 

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, podléhají tato zpracování souhlasu osob, kterých se týkají, v případě dětí do 16 let, souhlasu jejich zákonných zástupců.  Tato zpracování však zoo provádí jen výjimečně. Zoo respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

Na Zoo Liberec je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky (ID DS: hsxmvux), emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: gdpr.zoo@zooliberec.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 460 01, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 460 01. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na zoo obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,

 - na opravu osobních údajů,

 - na výmaz osobních údajů,

- na omezení zpracování osobních údajů,

 - vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

 - na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na zoo obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Identifikační údaje správce
Název:  Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace,
Sídlo: Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 460 01

Zastoupena: MVDr. Davidem Nejedlo, ředitelem
IČO: 00079651

DIČ: CZ00079651
Tel: +420 487 377 138

ID datové schránky: hsxmvux
Elektronická podatelna:  ----

Webové stránky: www.zooliberec.cz

 

Jmenovaným pověřencem pro Zoologickou zahradu Liberec, příspěvkovou organizaci je:

 Bc. Jaroslav Sopoušek, email: dpo-po@seznam.cz, tel.č. 725807600.

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
Denně 8.00 - 19.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu Zoo Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost