header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

ISCP (Indonésie)

ISCP (Indonesian species conservation program)

ZOO Liberec dlouhodobě spolupracuje a podporuje indonéskou neziskovou organizaci působící v severní oblasti ostrova Sumatra. Organizace byla založena v roce 2011 v Medanu, ale hlavní výzkumné a záchranné centrum se nachází ve městě Sibolangit, ležícím přibližně 50 km v horách za Medanem. Hlavním cílem organizace je nejen IN SITU ochrana přírody a zvířat Indonésie, ale také vzdělávání místních komunit a výzkum. V lednu 2015 se organizace přemístila na nový, větší pozemek s rozlohou téměř 2 hektary, na kterém už byly postaveny nové klece, veterinární klinika a kanceláře. Součástí pozemku je i tzv. pondok, tradiční domek, který bude sloužit jako ubytovna pro členy a dobrovolníky ISCP.

ISCP se věnuje několika dílčím projektům:

Poksai:

Sojkovec dvoubarvýNejstarší projekt organizace ISCP nese název Poksai a začal v červnu roku 2012 výstavbou výzkumného centra. Projekt je zaměřen na ochranu endemického a chráněného pěvce Sumatry – sojkovce dvoubarvého (Garulax bicolor). Tito bíločerní pěvci jsou častým terčem lovců, kteří je následně prodávají na trzích. Tím se jejich počet ve volné přírodě dramaticky snižuje. Cílem organizace je získat tyto odchycené pěvce do svého centra výměnou za nechráněné kanáry a jejich následná rehabilitace, odchov jedinců a reintrodukce zpět do přírody. Výzkum na těchto ohrožených pěvcích vede student doktorského studia na ČZU, Tomáš Bušina.

Pro více informací doporučujeme shlédnout krátký dokument nazvaný POKSAI

Novinky, které se v projektu udály v roce 2015, naleznete v reportu od Tomáše Bušiny zde

 

Nias Hill Myna:

Loskuták niaskýDalším projektem je Nias Hill Myna, ochrana niaské majny (loskutáka velkého – Gracula religiosa robusta). Tento druh majny, žijící pouze na ostrově Nias, je podle názoru odborníků v přírodě nejspíš vyhubený a jen pár posledních jedinců se vyskytuje v zajetí v niaských domácnostech. Cílem projektu je nalezení těchto zbývajících jedinců a přemístění do záchranného centra ISCP. Zde by mělo dojít k jejich rehabilitaci, odchovu a vytvoření reintrodukčního plánu pro ostrov Nias. V roce 2014 se také začalo s výzkumem zaměřeným na revizi celé taxonomie rodu Gracula, který vede studentka ČZU Tereza Švejcarová spolu se zakladatelem organizace, Tomášem Ouhelem.

Více se o projektu dozvíte z krátkého dokumentu s názvem SAVING THE SYMBOL OF NIAS, který natočil Michal Gálik.

    Serangga Tepung

Souběžně s ochranářskými projekty Poksai a Hill Nias Myna probíhá v centru i projekt s indonéským názvem Serangga Tepung, což v překladu znamená Hmyzí moučka. Jeho cílem je produkce hmyzu a hmyzí moučky, které jsou používány jako krmivo pro zvířata a také pro prodej. Hlavní myšlenkou projektu Serangga Tepung je využití hmyzí moučky k humanitární pomoci jako důležité a především hodnotné potraviny pro obyvatele při přírodních katastrofách.

 

 

 Kukang

Posledním projektem organizace ISCP je Kukang, což je indonéský Outloň váhávýnázev pro poloopici outloně váhavého (Nycticebus coucang). Projekt Kukang je zaměřený na ochranu outloňů váhavých, kteří jsou v Indonésii prodáváni na černých trzích jako domácí mazlíčkové. Záměrem projektu je oslabení tohoto nelegálního obchodování prostřednictvím zabavování zvířat v souladu s místními zákony. Zabavení jedinci jsou umisťovány do rehabilitačního centra ISCP a následně vypuštěni zpět do volné přírody na Sumatře. Vedoucím projektu Kukang je František Příbrský.

K šíření osvěty o problematice chovu outloňů váhavých byla vytvořena kampaň a videoklip s názvem I AM NOT YOUR TOY!

Více informací o projektu a pravidelné reporty z Indonésie naleznete Zde

   

 Novinky:

Vyhynulý loskuták niaský zpět v přírodě

 

Pravidelné reporty:

srpen 2015

září 2015

říjen + listopad 2015

prosinec 2015

leden 2016

únor 2016

březen 2016

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost