header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Jan Hanel

Jan Hanel

 

 

Jan Hanel je odborný zoolog ZOO Liberec a v rámci svého doktorandského studia na Fakultě životního prostředí na ČZU v Praze se zabývá výzkumem hnízdní biologie a ekologie Jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku. 

 Jeho výzkum kontinuálně navazuje na projekty z příspěvku MŽP Hnízdní biologie a ekologie Jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku z roku 2010 a 2012. Již bylo zmapováno území cca 500 km2 a získány vůbec první informace svého druhu o jestřábu lesním nejen na Liberecku, ale i v rámci střední Evropy. Sedm jedinců bylo navíc vybaveno vysílačkami a probíhal jejich pravidelný monitoring. Průběžné výsledky byly prezentovány na konferenci „Kostelecké inspirování 2011“ a ve vědeckém článku: Hanel J., Tomášek V., Procházka J., Menclová P., Kunca T. & Šťastný K. 2013: Hnízdní biologie jestřába lesního (Accipiter gentilis) na Liberecku. Sylvia 49: 39–47.

 V rámci výzkumu se uskutečnil se odchyt a telemetrie dospělých jedinců. Při odchytu bylo sledováno napadení populace parazity (zejména endoparazity a krevními parazity) a byl proveden diferenciální rozpočet leukocytů z krevních stěrů. Rovněž byla zjišťována genetická variabilita populace a všechna hnízdění byla analyzována z hlediska paternity, zejména vzhledem k výskytu mimo párových mláďat.

Více informací o výzkumu naleznete zde

Blood parasites in northern goshawk (Accipiter gentilis) with an emphasis to Leucocytozoon toddi.pdf

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost