header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Jeřáb černokrký

Latinsky:Grus nigricollis
Anglicky:Black-necked Crane
 • jeřáb4-w.jpg
 • jeřáb černokrký.jpeg
 • jeřáb3-v1.jpeg
 • jeřáb černokrký

Jeřáb černokrký se vyskytuje v malých populacích v Číně, Bhútánu, Tibetu a v Indii. Jako jediný jeřáb obývá kromě bažinatých mokřadů, břehů jezer a bažin i horské oblasti. V létě ho můžeme spatřit i v nadmořských výškách 2950-4900 m. Budhisté ho uctívají jako posvátného ptáka.

Jeřáb černokrký je středně velký zástupce svého rodu s rozpětím křídel 180-200 cm. Jak napovídá jeho druhové jméno, hlava a horní část krku jsou pokryty černým peřím s výjimkou bílého pole v okolí oka a červené "čepičky" mezi zobákem a okem. Tělo je zbarveno šedě. Nohy, spodní část křídel a ocas jsou černé.

Jeřáby vytváří na dobu rozmnožování páry, které si staví hnízda z trávy, bláta a rákosu na travnatých ostrůvcích nebo přímo ve vodě. Sezení na vejcích obstarávají oba rodiče. Snůšku tvoří obvykle dvě vejce. Schopnost letu se u mláďat objevuje ve 3 měsících života.

Počet jeřábů černokrkých ve volné přírodě spíše klesá. Mezi hlavní příčiny jejich úbytku patří především ztráta životního prostředí, jeho znečišťování (např. pesticidy) a ilegální lov.

Zoo Liberec chová jeřáby černokrké od roku 2016, kdy do zoologické zahrady přicestovala samička. O rok později se podařilo získat z Tierpark Berlin samce.

Na chov jeřába černokrkého přispívají:

A+P+T+A Bártovi - 3/2021
Vašík a Jiří Rozkovcovi - 11/2020

O druhu
 • Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)
 • Velikost: 115 cm
 • Potrava: všežravec (kořínky, hlízy, bezobratlí)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: mokřady, bažinaté louky, břehy jezer
 • Počet mláďat: 2
 • Hmotnost: 5-7 kg
 • Doba inkubace: 31-33 dní
Region výskytu Asie
Asie

Čína, Tibet, Bhútán, Indie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost