header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Jestřáb lesní

Latinsky:Accipiter gentilis
Anglicky:Eurasian Goshaw
 • Jestřáb lesní

Teritoria jestřábů lesních se nacházejí v zalesněných oblastech Evropy, severní a střední Asie, Severní Ameriky a na severu Maroka. Na území České republiky zůstává i přes zimu, severnější populace migrují na jih.

Dospělý jedinec je zbarven do šedohněda až tmavohněda, spodní část těla je bílá s hustým příčným vlnkováním. Mladí jedinci jsou na břiše nahnědlí a podélně skvrnění. Jako středně velký dravec dorůstá délky cca 50 cm. Křídla má relativně krátká, ale široká s rozpětím 100 – 120 cm. Samec je přitom o třetinu menší než samice. Váží kolem jednoho kilogramu. Ocas je dlouhý, trojúhelníkovitý, ozdobený vlnkovanými pruhy a bílou barvou spodních krovek. Nohy jsou zbarveny dožluta. Jestřábi se dožívají věku 19 let. 

Ke hnízdění si vybírají klidná místa na vysokých jehličnatých stromech. Hnízdní okrsky mívají plochu asi 5 km2. Při nedostatku potravy se stěhují blíže k lidský obydlím. Pokud se hnízdo osvědčí, používají ho ptáci i několik let za sebou. Hnízdo z větví a proutků je obtočeno zelenými větvičkami a umístěno až ve výšce 15 – 20 m. Hnízda obsazují opakovaně nebo si zvolí jiné. Jednou ročně (duben – červen) snáší samice 3 – 4 vajíčka, na kterých sedí 35 – 38 dní. V sezení i krmení se rodiče střídají. Mláďata jsou schopná trhat si potravu až po třech týdnech, do té doby jsou závislá na matce. Samec přináší potravu samici, která ji potom dělí mláďatům. 

Jestřáb lesní je vynikajícím lovcem. Dokáže se orientovat v nepřehledném terénu, v hustém křoví i vysoko ve stromech. Kořist vyhlíží při prolétávání nízko u země kolem okraje lesů, na oběť pak nalétává překvapivě prudkým útokem. Někdy kořist i pronásleduje. Na svou přítomnost upozorňuje charakteristickým hlasovým projevem. Živí se převážně ptáky (krkavcovití, havranovití, holubi, tetřevi, vodní ptáci) a středně malými savci (zajíc, králík). Často bývá používán v sokolnictví.

Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.

 

O druhu
 • Řád: Dravci (Falconiformes)
 • Velikost: 49-64 cm
 • Potrava: masožravec (obratlovci: savci, ptáci; bezobratlí)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy, okraje lesů
 • Počet mláďat: 3-4
 • Hmotnost: 1-1,5 kg
 • Doba inkubace: 35-38 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Knada až Mexiko, Evropa, Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost