header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kachna divoká

Latinsky:Anas platyrhynchos
Anglicky:Common Mallard
 • Kachna divoká
 • Kachna divoká

Domovem kachny divoké jsou veškeré vodní plochy se stojatou nebo pomalu tekoucí vodou. Nejraději má rybníky a jezera s křovinami a rákosím u břehu, kde hnízdí. Je velice přizpůsobivá, proto ji snadno spatříte i v městských částech, kde hnízdí v dutých stromech nebo starých budovách. Obývá celou Evropu, Asii, severní Ameriku až k polárnímu kruhu, a také severní Afriku. Dokáže přezimovat na nezamrzajících vodních plochách. Česká republika je na hranici migračního pásma, proto u nás lze vidět kachny po celý rok. 

Kachna divoká, je naší největší plovavou kachnou. Na rozdíl od kachen potápivých má delší trup, nekolíbavou chůzi a čtyři prsty, spojené plovací blánou.  Samice je zbarvena dohněda s bíle olemovanou modrou částí křídla (zrcátko). Nohy má stejně jako samec červené až oranžové. Samec je ve svatebním šatě více barevný: zelená hlava, žlutý zobák, bílý obojek, kaštanově hnědá hruď, modrozelená křídla a našedlé břicho. Na křídle má jako samice modré zrcátko. V prostém šatě je zbarven stejně jako samice, až na zobák. Ten je žlutozelený, u samic v různých odstínech hnědi. Zbarvení samic je hodně variabilní. Jednou z příčin je křížení kachny divoké s kachnou domácí, kterou provedli myslivci ve snaze o možnost chovu jednoho kačera a více kačen ve voliérách. Tyto kachny byly pouštěny do přírody a křížily se s divokou populací.

V době hnízdění (březen – duben) vytváří samice se samcem dočasný pár. Sameček se dvoří svými uměleckými plaveckými kousky a vybírá místo pro hnízdo, které však staví samice. Samci samice pronásledují v době před hnízděním. Proto můžeme vidět na začátku roku, jak jednu samici pronásleduje více samců. Hnízdo ze stonků a listí bývá důmyslně ukryto na zemi pod keřem, v trsech trávy, na stromech i v dutinách. Vystláno je prachovým peřím. Po 25 – 30 dnech sezení se líhne 7 – 14 mláďat. O mláďata pečuje sama samice až do jejich vzletnosti ve stáří 1,5 měsíce. Samice mláďata nekrmí, pouze je za potravou vodí po dobu cca 50 – 60 dnů. Pokud je hnízdo umístěno výše, tak mláďata skočí z hnízda na zem. Přežijí i několikametrový pád. 

Kachna divoká ve vodě sbírá potravu na hladině nebo čvachtá zobákem. Do vody noří jen přední část těla, tzv. panáčkuje. Mimo vodní oblasti si stravu hledá na pobřeží nebo v polích (zelené osení, zralé obilí). Hlavní složku potravy tvoří hmyz a jeho larvy, malí měkkýši, vodní i suchozemské rostliny, korýši, plži, červi, pulci a žáby. Lidé je přikrmují tvrdým pečivem. 

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 50-63 cm
 • Potrava: všežravec (rostliny, bezobratlí, hmyz, žáby)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: vodní plochy
 • Počet mláďat: 7-14
 • Hmotnost: 0,8-1,6 kg
 • Doba inkubace: 25-30 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, Asie, S. Afrika, S. Amerika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost