header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kachna laysanská

Latinsky:Anas laysanensis
Anglicky:Laysan Duck
 • kachna.jpg

Kachna laysanská je endemitem Havajského souostroví, kde se vyskytuje na ostrově Laysan. Zde se kachny během dne schovávají v husté vegetaci před predátory, večer a v noci se pak přesouvají na slané jezero. 

Na dobu rozmnožování vytváří páry, které se mohou opakovaně setkávat i po dobu několika let. Hnízdí v hustých porostech křovin a trávy. Samička klade 3-4 vajíčka do hnízda, která inkubuje přibližně po dobu jednoho měsíce. O mláďata pečuje samice sama až do jejich vzletnosti ve stáří 1,5 měsíce. Samice mláďata nekrmí, pouze je za potravou vodí po dobu cca 50 – 60 dnů. 

Živí se převážně vodními bezobratlými živočichy, ale nepohrdnou ani semeny trav a řasami. 

Kachna laysanská je kriticky ohrožený druh vrubozobého ptáka. Jeho početnost byla v roce 2010 odhadnuta na 521 jedinců. Populace na ostrově Laysan musela v minulosti čelit několika nečekaným změnám a přírodním katastrofám, které ji přivedly téměř na pokraj vyhynutí. Zavlečení králíků, rozšíření parazitického onemocnění, tsunami a hurikány jsou jedny ze zmíněných příčin úbytku počtu těchto vzácných ptáků. 

Zoo Liberec chová kachny laysanské od roku 2010. První odchov mláďat se v zahradě zdařil o rok později.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 40 cm
 • Potrava: všežravec (bezobratlí, semena trav, řasy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: jezero, mořské pobřeží
 • Počet mláďat: 3-4
 • Hmotnost: 0,7-1,2 kg
 • Doba inkubace: 25-30 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

Havajské ostrovy (Laysan)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost