header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kachnička karolinská

Latinsky:Aix sponsa
Anglicky:Wood Duck
 • Kachnička karolinská

Původním domovem kachničky karolínské je Severní Amerika. V Evropě byla vysazena v 17. století jako okrasný pták. Obývá stojaté i tekoucí vody v blízkosti listnatých lesů.

Samec je ve svatebním šatě pestře zbarvený. V červnu přepeřuje do tmavě šedohnědé barvy prostého šatu. Podobně je zbarvena i samice. Samci nemají bílý kroužek kolem očí, mají však načervenalý zobák. Samice kachničky karolínské je tmavší s výraznějším kroužkem kolem očí.

Na dobu rozmnožování, od února do dubna, vytváří páry, které si staví hnízda ve stromových dutinách, kam samička naklade 9-15 vajíček. Inkubuje je po dobu jednoho měsíce. 

Živí se vodními rostlinami (zelené části), semeny, měkkýši a hmyzem.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 43-51 cm
 • Potrava: všežravec (vodní rostliny, semena, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: stojaté i tekoucí vody v blízkosti listnatých lesů
 • Počet mláďat: 9-15
 • Hmotnost: 0,48-0,88 kg
 • Doba inkubace: 30 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

Kanada, USA, Mexiko, západní Kuba

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost