header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kachnička mandarinská

Latinsky:Aix galericulata
Anglicky:Mandarin Duck
 • Kachnička mandarinská

Kachnička mandarinská obývá oblasti východní Asie, Dálného východu a severovýchodní Číny. Do Evropy byla dovezena jako okrasný druh. Byla vypouštěna jako volně létající pták v parcích a odtud se začala šířit po Evropě. Žije podél řek a jezer v blízkosti opadavých lesů. Koncem léta se vyskytuje na zatopených rýžových polích a v mokřinách.

Svatební šat kačera tvoří zlatá pera, žluté vnitřní prapory křídelních krovek a vysoká chocholka. Samice je olivově hnědá s bílým proužkem za okem, který není tak výrazný jako u kachničky karolínské. Ostré drápy pomáhají kachničce udržet se na stromě, široký ocas zpomaluje rychlost při usedání na zem. V červnu se samec zbavuje svatebního šatu a přepeřuje do prostého šatu, který je podobný opeření samice, má pouze načervenalý zobák. Přestože byl v Číně párek kachniček mandarinských oblíbeným darem novomanželům, jako symbol manželské věrnosti, tyto kachničky si nového partnera hledají každý rok.

Živí se vodními rostlinami, semeny, rýží, obilím, bukvicemi, žaludy nebo kaštany. Z živočišné potravy konzumuje vodní bezobratlé živočichy, měkkýše, hmyz a drobné rybky.

Na chov kachničky mandarinské přispívají:

Německá banka s českým servisem: Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien - 12/2017

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 41-51 cm
 • Potrava: všežravec (rostliny, semena, vodní bezobratlí)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: podél řek a jezer v blízkosti opadavých lesů
 • Počet mláďat: 9-12
 • Hmotnost: 0,44-0,5 kg
 • Doba inkubace: 28-30 dní
Region výskytu Asie
Asie

Čina, Japonsko, Korea, Taiwan, Rusko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost