header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kajka mořská

Latinsky:Somateria mollissima
Anglicky:Common Eider
 • Kajka mořská

Kajka mořská obývá mořská pobřeží severní polokoule, zejména severní Evropy (např. Velká Británie, Skandinávie), Asie (Sibiř) a Severní Ameriky (Aljaška, Kanada, Grónsko). V zimě se do České republiky mohou někteří jedinci zatoulat.

Patří mezi velké potápivé kachny. Nezaměnitelný svatební šat samce je černobílý se zelenavým a růžovým nádechem. Hlavu zdobí černá korunka a nazelenalý týl. Zespodu je kajka černá, hrudník s horní částí těla jsou bílé. V prostém šatě je samec podobný samici. Samice je převážně tmavohnědá. Společným znakem je ploché čelo a charakteristický klínovitý, ze stran opeřený zobák.

Kajka hnízdí v koloniích nebo jednotlivě podle místních podmínek, a to především na pobřeží ostrovů, dále v lagunách a na řekách a jezerech poblíž moře. V době líhnutí jsou na hnízdišti pouze samice, samci přepeřují na leduprostém moři. Mláďata mají po vylíhnutí černé prachové peří. Podobným samice vystýlá i hnízdo. Peří místní obyvatelé sbírají a používají jej jako izolační materiál. Dříve se sbíralo bez ohledu na to, zda jsou hnízda opuštěná či nikoliv, což zapříčinilo výrazný úbytek kajek. Po zavedení přísné ochrany se jejich stavy zvedly.

Živí se hlavně mořskými bezobratlými živočichy (měkkýši, ostnokožci, korýši), pro které se potápí do hloubky až 25 m. Vzácně i rybami, bobulemi, řasami nebo semeny. 

První odchov se v Zoo Liberec podařil v roce 2011.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 50-71 cm
 • Potrava: všežravec (měkkýši, korýši, řasy, bobule)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: mořská pobřeží
 • Počet mláďat: 4-6
 • Hmotnost: 1,9-2,2 kg
 • Doba inkubace: 25-28 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, Asie, Severní Amerika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost