header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Kampaně EAZA

EAZA (EUROPEAN ASSOCIASION OF ZOOS AND AQAURIA)

 

Zoologická zahrada Liberec se pravidelně každým rokem připojuje k záchranným aktivitám, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) již od roku 2000. Ty jsou zacíleny buď na konkrétní oblast (jihoamerické deštné lesy, Madagaskar, jihovýchodní Asie apod.) či na skupiny zvířat, kterým hrozí vyhubení (tygři, želvy, nosorožci, obojživelníci…). Kampaně mají za cíl seznámit širokou veřejnost s danou problematikou, získat finanční prostředky na konkrétní záchranné projekty, příp. poskytnout náměty, jak mohou lidé sami pomoci. ZOO Liberec pořádá v průběhu roku aktivity, které jsou tématu kampaní věnovány a do kterých se můžete jednoduše zapojit i Vy.

Kampaň 2016-2017: "Let it grow" - "Nechme je žít a růst"

Kampaň Let it grow vyhlásili tři největší vědecké společnosti- asociace evropských zoologických zahrad a akvárií (EAZA), Mezinárodní botanické ochranářské instituce (BGCI) a síť evropských vědeckých center (Escite). Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou ohrožených druhů zvířat a rostlin v našem okolí a udržet ekosystémy našich běžných původních  druhů v rovnováze, aby nedocházelo k jejich vymírání.

ZOO Liberec není domovem pouze exotických druhů zvířat, ale v našem areálu se vyskytuje i nepřeberné množství původních a často opomíjených živošných a rostliných druhů. Ti hrají ve volné přírodě velmi důležitou roli! Všichni jsme součástí velké biologické rozmanitosti a soustavy živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Do kampaně se může zapojit každý z nás tím, že nebude lhostejný a bude chránit přírodu v místě svého bydliště. Možností je nepřeberně: umisťování ptačích budek, omezování chemických postřiků, zachování starých ztrouchnivěkých stromů, které jsou domovem mnoha živočichů, výsadbou květin a ovocných stromů a mnoho další...

Let it grow v ZOO Liberec:

V rámci kampaně vznikla v areálu zoo „Naučná stezka českým lesem“, jejímž cílem je přiblížit návštěvníkům českou faunu a flóru, která se volně vyskytuje v jejím areálu a v přilehlé chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

 

 

 

 

Kampaň 2014-2015: "Od pólu k pólu"

Tato kampaň je o světových pólech, o nádherných rozmanitých druzích tam žijících a o hrozbách, které je přímo ovlivňují. Kampaň je zaměřena na KAŽDÉHO Z NÁS, na to, jak malé změny v našem chování mohou polárním druhům A NEJEN JIM, pomoci. Přední zoo a akvária celé Evropy (cca 340 institucí) budou prostřednictvím Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA) společně s Arktickým akčním týmem (Arctic Action Team - AAT) a dalšími partnery zvyšovat povědomí a stimulovat změnu chování ve prospěch zachování biodiverzity na obou pólech. Mohou oslovit více jak 140 miliónů lidí ročně.

Cíl kampaně: Zachování biodiverzity na obou světových pólech

V hlavních rolích této kampaně se představují lední medvěd a tučňák patagonský, jakožto velvyslanci Arktidy a Antarktidy. Najdeme je v zoologických zahradách po celém světě a cílem jejich příběhů, stejně jako příběhů těch, kdo hrají role „vedlejší“, je inspirovat každého k malým změnám v jejich každodenním životě, kterými lze tyto druhy a jejich stanoviště zachránit pro budoucí generace.

Zdroje planety jsou omezené. Čím více lidé zasahují do přírodních zdrojů a ekosystémů, na nichž jsou závislá volně žijící zvířata, tím méně volně žijících zvířat v nich bude, a to jak z hlediska počtu, tak z hlediska druhové rozmanitosti ...

Naučíme-li se vydržet s tím, co máme teď, můžeme snížit negativní dopad na přirozeně se vyskytující druhy a jejich stanoviště ve volné přírodě.

Pouze když planetu zchladíme natolik, aby se zachovaly polární mořské ekosystémy, mohou naše vnoučata a jejich vnoučata zažít ledního medvěda nebo tučňáka patagonského v jejich přirozeném prostředí. Je to stále možné, nemáme však času nazbyt. 

(Dr. Ian Stirling)

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost