header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de

Kampaně WAZA

WAZA (WORLD ASSOCIASION OF ZOOS AND AQUARIA)

 

Zoologická zahrada Liberec, která je členem Světové asociace zoologických zahrad a akvírií, WAZA, se přidala i k její kampani "Biodiverzita, to jsme my", "Biodiversity is Us".

Shlédněte poutavé a inspirující video o zvířecí a rostlinné rozmanitosti naši planety a nechte se inspirovat!

Biodiverzita, to jsme my

 

Co je to biodiverzita?

Biologická diverzita představuje rozrůzněnost života. Existuje mnoho definicí biodiverzity, neboť se jedná o složitý několikaúrovňový jev. Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako „bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí

Lidskou činností způsobujeme degradaci ekosystémů a životního prostředí, ohrožení populací mnoha druhů a úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů, což vše znamená značné snižování biodiverzity v celosvětovém měřítku.

Z konkrétních příkladů:

 • Z toho, co je známo, vymřelo od roku 1600 do roku 2000 asi 500 druhů živočichů a asi 600 druhů rostlin. Vzhledem k tomu, že je popsáno pravděpodobně jen 10 % druhů žijících na planetě, můžeme analogicky předpokládat, že skutečný počet vyhynulých druhů (včetně těch , které jsme nestačili popsat) je asi 10 000.
 • Červený seznam IUCN eviduje celosvětově téměř 17 tisíc druhů ohrožených vyhynutím. V rámci živočichů je to 21% savců, 12 % ptáků, 31 % plazů, 30 % obojživelníků a 37 % ryb. Jen v Evropě je to dle evropského červeného seznamu ohroženo 23 % obojživelníků, 19 % plazů, 15 % savců a 13 % ptáků.
 • Tropických deštných pralesů bylo na počátku dvacátého století 16 milionů km2 a mokřadů 8,9 milionů km2. Dnes je těchto ekosystému (biomů) méně než polovina. Každoročně ztrácíme asi 0,4 % tropických deštných pralesů a 0,2 % mokřadů.

Biodiverzita – to jsme MY: 700 milionů návštěvníků zoologických zahrad, kteří ročně navštíví zoo na celém světě a kteří mohou pro pestrou přírodu něco udělat!

I malé činy každého z nás mohou mít velký efekt:

 • Šetřeme energií, vypínejme elektrospotřebiče, nenechávejme je zapnuté ani v režimu „stand by“, nesviťme zbytečně

 • Odevzdávejme vysloužilé elektrospotřebiče do sběrných kontejnerů nebo dvorů

 • Zatepleme si dům, nepřetápějme místnosti a topme s rozmyslem, nemusíme v zimě chodit doma v kraťasech

 • Na krátké vzdálenosti choďme pěšky, jezděme na kole, využívejme hromadnou dopravu

 • Nevytvářejme zbytečný odpad, vzniklý odpad třiďme

 • Nosme vlastní tašku na nákup

 • Jezme sezónní zeleninu a ovoce vypěstované v našem kraji

 • Jezme naše ryby

 • Kupujme výrobky, které neobsahují palmový olej

 • Kupujme zboží vyrobené trvale udržitelným a etickým způsobem (BIO, Fair Trade, FSC, MSC apod.)

 • Šetřeme vodou

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost