header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Káně lesní

Latinsky:Buteo buteo
Anglicky:Eurasian Buzzard
 • Káně lesní
 • Káně lesní

Káně lesní patří mezi nejhojnější dravce střední Evropy. Obývá také oblasti Asie (až do Japonska a Číny), rovníkové a jižní části Afriky. Někteří jedinci migrují počátkem listopadu do severní Afriky a vrací se počátkem března. V České republice se vyskytuje v nížinatých i horských oblastech do nadmořské výšky 1.300 m.

Káně je zbarveno od tmavohnědé po bílou barvu. Hlava je zakulacená, ocas vějířovitý s příčnými proužky. Neopeřené nohy jsou žluté. Káně lesní má poměrně slabé nohy s krátkými drápy. Křídla měří v rozpětí 110 – 135 cm. 

Hnízdí v březnu až květnu v lesnatých krajinách, v blízkosti polí a luk. Mohutné hnízdo si staví vysoko ve stromech. Samice snáší 2 – 3 vejce, mláďata se líhnou po 28 – 35 dnech. Po čtyřech týdnech vylétají z hnízda.

Káně lesní loví především myši, proto bylo také v minulosti nazýváno myšilov. Jeho kořistí jsou ale i ještěrky, hadi, mladí ptáci nebo větší hmyz. Loví v otevřené krajině za pomalého letu, na oběti číhá na stromech. Budováním berliček (mají tvar písmene T a slouží k sezení, umožňují jim i lepší přehled o okolní krajině) v otevřené krajině mohou zemědělci ušetřit na deratizaci, protože káňata v zimním období sníží počty myšovitých hlodavců na poli. Denně spotřebuje káně až čtyři hraboše. Zároveň se tím sníží i množství chemikálií, které se dostávají do koloběhu v přírodě. 

O druhu
 • Řád: Dravci (Falconiformes)
 • Velikost: 50-57 cm
 • Potrava: masožravec (obratlovci: savci, ptáci, plazi, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy v blízkosti polí a luk
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 0,53-1,36 kg
 • Doba inkubace: 28-35 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

střední Evropa, Asie, rovníková a jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost