header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kočka cejlonská

Latinsky:Prionailurus rubiginosus
Anglicky:Rusty-spotted Cat
 • kocka cejlonska.JPG
 • kc.jpg
 • kc2.jpg
 • kc5.jpg

Kočka cejlonská patří mezi nejmenší kočkovité šelmy. Ve volné přírodě se vyskytuje pouze v Indii a na Srí Lance. Patří mezi ohrožená zvířata. Výskyt dospělé populace totiž stále klesá a je nižší než 10.000 jedinců. Hlavními hrozbami jsou pro tyto kočky úbytek přirozeného prostředí, kultivace krajiny a lov pro kožešinu.

Kočka cejlonská je dlouhá necelých 48 cm, hmotnost se pohybuje do 1,5 kg. Srst je nejčastěji zbarvena do šeda s hnědými odstíny a rezavými skvrnami na zádech a bocích. Nechybí ani tmavé pruhy táhnoucí se od temena hlavy.

Tato kočkovitá šelma tráví většinu života na stromech, kde přes den odpočívá ve větvích či dutinách. Od soumraku do svítání loví hlodavce, ptáky, ale také ještěrky, žáby a hmyz.

Samice rodí po zhruba 70 dnech březosti jedno až dvě mláďata.

Zahrnuta do CITES Přílohy I (Indie) nebo II (Srí Lanka). 

Kočku cejlonskou chová liberecká zoologická zahrada od roku 2012, kdy sem přišla samička Duwa ze Zoo Ostrava. K ní v roce 2014 přibyl ještě samec Dahira. Tento pár je prozatím bez mláďat. 

Na chov kočky cejlonské přispívají:

Helena Šaňková - 12/2021
Bc. Anna Eisenreichová - 12/2021
Rommy Agency - 12/2021
Martina Marešová - 11/2021
Aneta a Fanda Rozkovcovi - 10/2021
Ludmila Hodanová - 10/2021
Třída 8.B ze ZŠ Lesní - 5/2021
David Toman a Veronika Dančíková - 5/2021
Odbor územního plánování MML - 4/2021
Holubcovi - 4/2021
Šárka - 4/2021
Havlíčkovi - 4/2021
Matyáš Mudrý - 4/2021
Vít Kollmer a Martina Vašíčková - 4/2021O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 48 cm délka těla
 • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, plazi, žáby)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: suchý listnatý les, louky
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 1,5 kg
 • Doba březosti: 70 dní
Region výskytu Asie
Asie

Indie, Srí Lanka

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost