header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kočkodan zelený

Latinsky:Chlorocebus sabaeus
Anglicky:Green Monkey
 • Kočkodan zelený
 • Kočkodan zelený
 • Kočkodan zelený
 • Kočkodan zelený

Kočkodani zelení se vyskytují v Africe na jih od Sahary po Ghanu a Burkina Faso. Byli rovněž zavlečeni i na některé ostrovy v Karibském moři, jako je například Barbados a Nevis. Tento druh obývá akáciové savany, lesy okolo vodních toků, bažinaté oblasti a okraje nížinných tropických lesů.

Žije ve skupinách složených z několika samců a samic (5-76), ve kterých panuje hierarchický pořádek. Pohlavní zralosti dosahují samice zhruba ve 4 a půl letech, samci o něco déle, obvykle v pěti letech. Doba březosti samice je okolo 165 dní a rodí zpravidla jedno mládě. Mladé samičky zůstávají ve své rodné skupině, zatímco samečci odcházejí do sousedních skupin. Kočkodani se mohou dožívat až třiceti let.

Typickým znakem kočkodanů je pohyb po všech čtyřech končetinách, a to jak na zemi, tak i ve větvích stromů.  Dlouhý ocas jim pak pomáhá při skocích.

Jako potrava jim slouží ovoce, semena, listy a drobní ptáci, savci a ještěři.

Zahrnut v CITES příloze II. 

O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 90-135 cm délka těla i s ocasem
 • Potrava: všežravec (ovoce, semena, listy, ptáci, savci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: akáciové savany, mangrovy, okraje nížinných lesů
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 3-4,5 kg
 • Doba březosti: 165 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Senegal, Sierra Leone, Guinea, Pobřeží slonoviny

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost