header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Korálovka pruhovaná

Latinsky:Lampropeltis getula
Anglicky:Common kingsnake
 • IMG_1812.JPG

Korálovka pruhovaná je oblíbeným hadem mezi teraristy pro svoji nenáročnost, povahu a zbarvení. Druhové jméno korálovka získala díky krémovým pruhům, které se vyskytují po celém jinak černém těle. Korálovka je však velmi variabilní a vytváří několik poddruhů, které se liší ve zbarvení a kresbě těla. Kalifornský poddruh má dokonce více barevných forem a například jeden poddruh žijící v Mexiku je celý černý.  

Tento užovkovitý had upřednostňuje lesostepi, prérie či polopouště, lze ji však najít i v bažinatých močálech, na horských svazích nebo ve vysychajících korytech řek.

Korálovka má velmi pestrý jídelníček a dokáže ulovit a následně usmrtit i jedovaté hady, vůči jejichž jedu je imunní. 

Korálovku lze spatřit v místnosti zvané Badatelna, která se otevírá při speciálních příležitostech a akcích.

O druhu
 • Řád: Šupinatí (Squamata)
 • Velikost: 100 - 200 cm
 • Potrava: obratlovci (hlodavci, jěštěři, ptáci, žáby)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesostep, polopouště, prérie
 • Počet mláďat: 12 - 20
 • Doba inkubace: 60 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

západ a jih USA, severní Mexiko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost