header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Korunáč Sclaterův

Latinsky:Goura scheepmakeri
Anglicky:Scheepmaker's Crowned-pigeon
 • ks2.jpg
 • korunáč Sclaterův
 • IMG_9707.jpeg
 • korunáč Sclaterův

Korunáči se vyskytují na ostrově Nová Guinea ve 3 druzích. Pro všechny je typické šedomodré zbarvení těla a korunky na hlavě. Tento druh se od ostatních korunáčů odlišuje červenohnědě zbarveným krkem a korunkou bez bílých znaků. Vytváří 2 poddruhy.

Korunáč Sclaterův obývá suché i rozvodněné deštné lesy v nížinách a podhůří do nadmořské výšky 500 m. Ve dne se pohybuje v lese po zemi a sbírá spadané plody, v noci hřaduje na stromech. 

Hnízdo se nalézá ve výšce 3,5 – 15 m nad zemí. Je pevné s hutným množstvím dříví a palmovým vějířovitým nebo bylinným listím. Samice do něj snáší jedno bílé vejce. Po 28 dnech se líhne holé mládě, odkázané na péči obou rodičů, kteří jej krmí po dobu dvou měsíců. Asi po měsíci opouští hnízdo, ale i nadále zůstává dlouhou dobu (několik let) poblíž svých rodičů. Tito největší pozemní holubi se mohou vyskytovat v malých skupinkách o 3-7 jedincích, výjimečně ve větších skupinách složených z 10-30 jedinců. 

Korunáč se živí semeny, bobulemi, spadlým ovocem, hmyzem a příležitostně i kraby. 

Zapojen do programu ESB.

Korunáče chová Zoo Liberec od roku 2000. Spatřit je můžete v Pavilonu tropů.

Na chov korunáče Sclaterova přispívají:

Jaroslav Hanzalík - 10/2021
Julinka Zenklová - 4/2021

Irena Vyčítalová - 11/2020

První odchov korunáče Sclaterova se v Zoo Liberec podařil v roce 2010. Jednalo se o prvoodchov v rámci UCSZ (Unie Českých a Slovenských Zoologických zahrad).

 • korunáč Sclaterův
O druhu
 • Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
 • Velikost: 71-79 cm délka těla
 • Potrava: všežravec (semena, bobule, ovoce, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 2-2,3 kg
 • Doba inkubace: 28-30 dní
Region výskytu Asie
Asie

Papua Nová Guinea

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost