header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kosman zakrslý

Latinsky:Cebuella pygmaea pygmaea
Anglicky:Pygmy marmoset
 • Kosman zakrslý

Kosman zakrslý je nejmenší primát žijící v tropických deštných lesích poblíž řek v Brazílii, Kolumbii, Ekvádoru a v Peru. Dokázal si navyknout i na okraje zemědělských polí a bambusové houštiny. 

Kosmani zakrslí se pro svou subtilnost stávají častým terčem dravců a hadů. Pohybují se spíše výjimečně, a když už, tak se střídavým obdobím nehybné strnulosti. Jsou ale velmi mrštní, dokáží doskočit i do vzdálenosti 5 m. Většinu života tráví na stromech a na zem slézají jen velice zřídka za potravou. Sají mízu ze stromů, nektar z rostlin, dále konzumují ovoce, loví nejrůznější hmyz a nepohrdnou ani malými ptáky a jejich vejci.

Žijí v párech, nebo v malých skupinkách tvořených jednou samicí, mláďaty a obvykle dvěma samci, z nichž jeden je dominantní a hlídá si samici. Dominantní postavení má v páru nebo ve skupině samice. Samice rodí nejčastěji dvě, zřídka tři mláďata. Pečuje o ně samec, který je nosí na zádech. Samice je pouze krmí. Mláďata dospívají ve dvou letech, v zajetí se pak mohou jedinci dožít i 11 let.

Zoologická zahrada Liberec chová kosmany zakrslé od roku 2012. Současnou skupinu tvoří jeden samec a jedna samice. V zimním období jsou tyto primáti umístěni v zázemí zoologické zahrady.

Na chov kosmana zakrslého přispívají:

Stanislav Krupka - 1/2018
Markétka, Radka, Miloslav a Jiříček Fišerovi - 1/2019
Vlasta a Jana Jůzlovy - 5/2018

Dne 5. 5. 2016 se nám narodili sourozenci, kteří dostali jména Pendergast a D´agosta.

O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 19-38 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (ovoce, nektar, hmyz, ptáci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: deštné lesy, okraje polí
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 0,12-0,14 kg
 • Doba březosti: 119-142 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Z. Brazílie, JV. Kolumbie, V. Ekvádor, V. Peru

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost