header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Kozorožec dagestánský

Latinsky:Capra cylindricornis
Anglicky:East Caucasian Tur
 • Kozorožec dagestánský
 • Kozorožec dagestánský
 • DSC_2986k.jpg
 • DSC_3023Pepina.jpg

Kozorožec dagestánský obývá horský terén Kavkazu v nadmořských výškách 800 - 4 000 m. Na zimu sestupuje níže do údolí.

Kozorožec má tmavě ořechovou barvu srsti, která se v létě zesvětluje. Nejnápadnějším znakem kozorožce jsou jeho mohutné rohy obloukovitého tvaru. U samců bývají dlouhé až 90 cm, u samic dosahují maximální délky 30 cm. V kohoutku je kozorožec vysoký okolo jednoho metru, celková délka těla je 130 - 150 cm a hmotnost 45 - 80 kg. Typickým znakem samců je až 15 cm dlouhá bradka. 

Po většinu roku žijí obě pohlaví odděleně. Samci i samice vytváří stáda v počtu 10 - 20 jedinců. Samci zpravidla obývají i vyšší horská místa. K páření dochází mezi listopadem a lednem. V průběhu května a června se po 6 měsíční březosti rodí jedno mládě, vzácně dvě.

Kozorožci jsou aktivní ve dne, avšak během horkých měsíců přes den odpočívají ve stínu a za potravou chodí brzy ráno, v pozdním odpoledni a večer. Živí se spásáním trávy, listy a pupeny stromů. V zimě vyhledávají mech nebo lišejníky.

Neúměrný lovecký tlak a ilegální odstřely jsou příčinou rozdrobení populace kozorožců do mnoha malých izolovaných částí v místech jejich výskytu.

Zapojen do programu ESB.  

 

 

Zoo Liberec chová kozorožce dagestánské od roku 1961. Prvními chovanými jedinci byli samec Bobeš a 2 samice, kteří dorazili ze Zoo Moskva. Současná skupina čítá 13 jedinců. 

Na chov kozorožce dagestánského přispívají:

Karel a Vladěna Laštovkovi - 4/2021
Johana, Bartoloměj a Kamila - 4/2021
Tadeáš a Matěj Hollerovi - 5/2021 
Seidlovi Bezděz - 4/2021

Celkový počet odchovaných kozorožců se v naší zoo přehoupnul přes stovku v roce 2014. Poslední mládě se narodilo v červnu 2017 a ošetřovatelé ho pojmenovali Tatiana.

 • IMG_6973.JPG
 • DSC_3012k.jpg
O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 100 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listy, pupeny, mech, lišejníky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: hory a horské oblasti
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 45-80 kg
 • Doba březosti: 180-190 dní
Region výskytu Asie
Asie

jihozápadní Asie (Kavkaz)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost