header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Krajta zelená

Latinsky:Morelia viridis
Anglicky:Green Tree Python
 • kz.jpg
 • DSC00043.JPG
 • DSC03003.JPG

Krajta zelená je stromový had, který přes den odpočívá na vodorovných větvích stočený do smyček s hlavou uloženou v prostředním záhybu. Krajta je velmi dobře přizpůsobena životu na stromech, a to nejen zeleným zbarvením, ale také delším chápavým ocasem, kterým se přidržuje při lovu ptáků a netopýrů v korunách stromů. Mláďata jsou zbarvena žlutě, červenohnědě nebo oranžově s hnědým proužkem přes oko. Juvenilní zbarvení přechází v zelenou barvu nejdříve okolo jednoho roku stáří mláděte. 

Vzhledem a způsobem života se krajta zelená v mnoha ohledech velice podobná jihoamerickému hadovi psohlavci zelenému (Corallus caninus)jedná se tedy o konvergentní vývoj.

Samice klade vajíčka do dutin stromů a stejně jako jiné druhy krajt je následně obtáčí a zahřívá. 

Krajta zelená je ve své domovině nejvíce ohrožena odchytem pro chov v lidské péči. Patří mezi jeden z nejoblíbenějších druhů krajt chovaných mezi teraristy po celém světě.

 

Zoologická zahrada Liberec chová pár krajt zelených od roku 2010. K vidění jsou v Pavilonu tropů.

Na chov krajty zelené přispívají:

Nella Vránová - 12/2021
Rosťa - 12/2021
Lukáš Pelda - 4/2021
Světlana Merglová - 4/2021
7. A, Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace - 12/2020


O druhu
 • Řád: Šupinatí (Squamata)
 • Velikost: 150-200 cm
 • Potrava: menší obratlovci (hlodavci, netopýři, ptáci, žáby)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: 15-25
 • Doba inkubace: 78-115 dní
Region výskytu Austrálie
Austrálie

Nová Guinea, V. Indonésie, Austrálie (Queensland)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost