header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Křeček zlatý

Latinsky:Mesocricetus auratus
Anglicky:Golden hamster
 • th1CT4XDHU.jpg

Křeček zlatý, rovněž nazývaný křeček syrský, se v přírodě vyskytuje na hranicích Sýrie a Turecka. Zde si oblíbil především stepi a orné půdy osazené jednoletými plodinami jako jsou pšenice, ječmen, cizrna, čočka a zelenina. V okolí si vyhrabává nory, které mohou být dlouhé až 9 metrů. Z nich v noci vylézá a vydává se za potravou. Křeček zlatý je všežravec, který si rád pochutná nejen na obilovinách, ovocných plodech a zelenině, ale také na hmyzu. Po stranách hlavy má umístěné velké lícní torby, do kterých si sbírá nalezenou potravu. Torby vyprazdňuje až ve své noře. Tvoří si tak zásoby, které mu na jaře přijdou vhod. Na část roku ve své noře upadá do zimního spánku, který trvá od listopadu do února. Poté se probouzí, vyjídá zásoby a začíná shánět partnera. Samci a samice jsou teritoriální, žijí většinu roku samotářsky a setkávají se pouze na dobu páření. Samice je březí velmi krátkou dobu, obvykle 16 dní. Poté rodí v průměru 8-12 slepých a holých mláďat, která však rostou velmi rychle a už ve 28 dnech stáří jsou samostatná a nezávislá na matce. Křeček zlatý se dožívá 2-3 let.

První divoký křeček zlatý byl v Sýrii odchycen v roce 1930. Jednalo se o samici s devíti mláďaty, kteří byli převezeni do laboratoře v Jeruzalémě, odkud se postupně šířili do celého světa. Všichni dnes chovaní křečci jsou potomky právě těchto odchycených jedinců. Za několik desetiletí chovu byly u křečka zlatého vyšlechtěny různé varianty barvy a délky srsti.

Ve své domovině je křeček ohrožen lovem a ztrátou přirozeného prostředí.

Křečky zlaté je možné vidět na ZOOEXPO.

Miroslava Ťukalová - 11/2021

O druhu
 • Řád: Hlodavci (Rodentia)
 • Velikost: 12-18 cm
 • Potrava: všežravec (obiloviny, hmyz)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: zemědělské plochy, stepi
 • Počet mláďat: 1-12
 • Hmotnost: 120-150 g
 • Doba březosti: 16 dní
Region výskytu Asie
Asie

Sýrie, Turecko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost