header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Krkavec bělokrký

Latinsky:Corvus albicollis
Anglicky:White-necked Raven
 • krkavec_bělokrky-wiki.jpg

Krkavec bělokrký je obyvatelem hornatých oblastí v jižní a východní Africe, obvykle v nadmořské výšce 1000 - 3000 m. Zde se vyskytuje v horských lesích a v otevřené krajině se skalami. Můžte ho však spatřit i poblíž lidských sídel.

Poznávacím znakem pro tento druh je zobák s bílou klenutou špičkou a bílá pera na hřbetní straně krku. Zbytek těla je stejně jako u ostatních druhů krkavců černý nebo černohnědý.

Vyskytuje se v párech. Pokud je však někde v krajině bohatý zdroj potravy, může se zde shlukovat i několik desítek jedinců. V období hnízdění dává pár přednost stavění hnízda na skalní římse před stromem. Hnízdo se skládá z větviček, trávy, vlasů a vlny. Jejich snůška čítá obvykle 3 - 5 vajíček, které rodiče inkubují tři týdny. Po vylíhnutí dospělci pečují o ptáčata po dobu necelých dvou měsíců. Mladí ptáci se sdružují do skupin podobně starých zvířat. Po dosažení pohlavní dospělosti vytváří páry a svá teritoria. 

Krkavec bělokrký je všežravec, který shání potravu převážně na zemi. Kromě semen, plodů si rád pochutná i na bezobratlých a menších obratlovcích a jejich mršinách. Ve městech a vesnicích se přiživuje na odpadcích. Znám je i případ, kdy byl pozorován dospělý ptát, jak z výšky hází želvu o skály, aby jí rozbil krunýř. 

O druhu
 • Řád: Pěvci (Passeriformes)
 • Velikost: 54 cm
 • Potrava: všežravec (bezobratlí, drobní obratlovci, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horské oblasti
 • Počet mláďat: 1-6
 • Hmotnost: 1 kg
 • Doba inkubace: 19-21
Region výskytu Afrika
Afrika

východní a jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost