header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Krokodýl čelnatý

Latinsky:Osteolaemus tetraspis
Anglicky:African Dwarf Crocodile
 • DSC00780.JPG
 • kč.jpg
 • DSC00167.JPG

Tento tmavě zbarvený krokodýl se vyskytuje v lesích západní a střední Afriky. Nejraději obývá bažiny deštných lesů, kde se skrývá v doupatech a mezi kořeny stromů zanořenými do vody. V noci loví u břehu potravu, které se zmocňují rychlým pohybem tlamy do strany. V oblastech periodicky zaplavovaných vodou jsou jeho hlavní potravou v období dešťů ryby a po zbytek roku korýši a měkkýši. Požírá také žáby a pulce. 

Tělesnou stavbou jsou samci delší a mohutnější než samice. Mláďata jsou pestřeji zbarvena než dospělí jedinci. Samice snáší vajíčka do hnízda, které si vytvoří z hlíny a tlejících rostlinných zbytků a po nakladení hnízdo hlídá. V tomto období bývá zvíře velmi agresivní. Před vylíhnutím vydávají mláďata ve vejcích kvákavé zvuky. Po vylíhnutí bere samice mláďata do vody, kde je lépe uhlídá.

Tento druh je pravděpodobně místy hojný, v jiných oblastech jeho počty poklesly v důsledku destrukce prostředí a lovu pro maso ("bushmeat").

Zapojen do programu ESB.

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh v Pavilonu tropů od roku 2003. 

Na chov krokodýla čelnatého přispívají:

Gabriela a Václav Vinšovi - 3/2020
Třída 1N, Gymnázium F. X. Šaldy - 12/2019
Třída 6.B ze ZŠ Lesní v Liberci - 12/2019
Páťa Švarcová a Eva Trollerová - 10/2019 

O druhu
 • Řád: Krokodýli (Crocodilia)
 • Velikost: 130-230 cm
 • Potrava: bezobratlí (korýši, měkkýši), menší obratlovci
 • Aktivita: noční
 • Biotop: tropický deštný les
 • Počet mláďat: 10-18
 • Doba inkubace: 85-105 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

západní a střední Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost