header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
animal.less

Krunýřovec velkoploutvý

Latinsky:Pterygoplichthys gibbiceps
Anglicky:Leopard Sailfin Pleco
  • krunyrovec_wiki-web.jpg

Krunýřovec velkoploutvý se vyskytuje na dně sladkých vod v tropické Jižní Americe, a to ve státech Peru, Brazílie, Ekvádor a Venezuela. Přednost dává rychle tekoucím řekám, ale nevyhýbá se ani stojatým a klidnějším vodám. 

Tělo krunýřovce je silně zploštělé a je kryto krunýřem tvořeným tenkými kostěnými destičkami, odtud také jeho rodový název. Rozšířené pysky tvoří kolem ústního otvoru přísavku. Zbarvení těla ryby se mění během jejího dospívání. U mladých jedinců do 5 cm je základní zbarvení medově žlutá, tělo je hustě pokryto téměř kulatými černými skvrnami. Později ryba tmavne a původně kulaté skvrny se stávají nepravidelnými. Mění se i tvar hřbetní a ocasní ploutve. Ocasní ploutev získá typický lyrovitý tvar.

U těchto ryb je vyvinuto přídatné střevní dýchání, které jim umožňuje využívat kyslík ze vzduchu. K přechodu kyslíku do krve dochází prostřednictvím prokrvené sliznice žaludku. Toto přizpůsobení jim umožňuježít žít ve vodách s nízkým obsahem kyslíku, jako jsou například stojaté vody v bažinatých oblastech.

V přírodě žijí ve skupinách kolem 20 - 30 jedinců. Třou se v dutinách, které si vyhrabávají do břehů řek. V akváriu se odchov podařil jen výjimečně. 

Krunýřovci jsou všežravci a hlavní část jejich stravy tvoří rostlinná složka, dřevo a červi.  

 

Krunýřovci velkoploutví jsou k vidělí v pavilonu tropů v expozici s ještěry dracénami krokodýlovitými. 

O druhu
  • Řád: Sumci (Siluriformes)
  • Velikost: 25-50 cm
  • Potrava: všežravec (vodní rostliny, řasy, dřevo, červi)
  • Aktivita: soumračná, noční
  • Biotop: sladké vody
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Peru, Brazílie, Ekvádor a Venezuela

footer.less
Vytvořila společnost