header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Kukang rescue program - záchranné centrum na ochranu outloňů váhavých na Sumatře

KUKANG

logo

Kukang je indonéský název pro poloopici - outloně váhavého. Přestože je tento druh podle červené knihy IUCN považován za ohroženého vyhynutím, stále se jedná o jednoho z nejčastěji obchodovaných savců vůbec. Místní lidé si je často pořizují domů jako své domácí mazlíčky. Nelegální obchodníci a pytláci jim často vytrhavávají zuby, aby nemohli pokousat své nové majitele a stali se tak ještě vhodnějšími mazlíčky. Stresovaná zvířata tak často podléhají následným infekcím a nezřídka i smrti. The Kukang Rescue Program se tak snaží minimalizovat fyzické i psychické utrpení zvířat, která jsou držena v absolutně neodpovídajících podmínkách zvířecích trhů.  


Ve spolupráci s místními úřady pracovníci organizace Kukang tyto jedince z klecí místních obyvatel zabavují a ukládají do záchranného a rehabilitační centra organizace ve vesnici Sibolangit, která se nachází přibližně 50 km od města Medan na ostrově Sumatra. Po důkladné rehabilitaci a veterinární péči by měli být zdraví a životaschpní outloni váhaví vypuštěny zpět do volné přírody.
 

Nedílnou součástí projektu je také šíření osvěty mezi širokou veřejnost a především obyvatele vesnic na hranici národních parků a míst výskutu těchto poloopic, aby dále nedocházelo k nelegálnímu odchytu divokých jedinců. Osvěta a vzdělávání umožňuje širší náhled na problematiku ilegálního obchodování se zvířaty, ztráty životního prostředí a ochrany přírody všeobecně. V rámci programu probíhá vzdělávání a osvěta cílených místních komunit pomocí společenských událostí a přednášek o dané problematice. Bude také probíhat osvěta široké veřejnosti využíváním klecí s trvale handicapovanými jedinci ve vzdělávací části záchranného a rehabilitačního centra. Cílem těchto edkukačních programů je ukázat, že divoká zvířata nejsou domácí mazlíčci, v zajetí trpí a patří do přírody.

PRAVIDELNÉ REPORTY:

duben - srpen 2016

září 2016 - únor 2017

Report za rok 2017

Report za rok 2018

Report za rok 2019

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost