header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Labuť černá

Latinsky:Cygnus atratus
Anglicky:Black Swan
 • labut cerna.JPG

Původním domovem labutě černé je Austrálie, Tasmánie a Nový Zéland. Na Novém Zélandu byla vyhubena, ale v druhé polovině 19. století se sem znovu dostala jako ozdobný pták chovaný na parkových jezírcích a postupem času zde zdomácněla. Do Evropy byla přivezena roku 1791. Obývá sladkovodní, pomalu tekoucí řeky, jezera i močály. K vidění bývá i na slaných mořských lagunách.

S délkou těla až 140 cm patří labuť černá mezi velké vodní ptáky. Ze všech labutí má nejdelší krk, který je v letu delší než polovina celkové délky zvířete. Zobák je červený a je na něm příčně před špičkou bílý proužek. Opeření je poměrně husté, vnitřní letky jsou na konci zkroucené. Při ohrožení nebo při letu lze vidět bíle zbarvené vnější ruční letky. V kontrastu se zbytkem černého peří to vytváří velký dojem, plný krásy a elegance.

Labutě žijí v trvalých monogamních párech. Oba partneři se podílejí na stavbě hnízda a péči o mláďata. Přibližně metr velká hnízda si labutě staví v období dešťů, při dlouhotrvajícím suchu nezahnízdí vůbec. Jsou společenské a po hnízdění se často shromažďují do hejn čítajících tisíce jedinců. Dožívá se 10 – 15 let. 

Převážnou část potravy tvoří rostlinná složka, a to vodní rostliny a řasy. Občas se živí i korýši a vodním hmyzem.

Zoologická zahrada chová labutě černé od roku 1976. V současné době jsou v zahradě k vidělí dvě samice a jeden samec.

Na chov labutě černé přispívají:

 

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 115-140 cm
 • Potrava: všežravec (vodní rostliny a bezobratlí, řasy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: sladkovodní i slaná jezera, řeky, močály
 • Počet mláďat: 4-8
 • Hmotnost: 3,7-9 kg
 • Doba inkubace: 35-40 dní
Region výskytu Austrálie
Austrálie

Austrálie, Tasmánie, Nový Zéland

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost