header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Labuť velká

Latinsky:Cygnus olor
Anglicky:Mute Swan
 • 070-labut_velka.jpg

Labuť velká obývá stojaté i pomalu tekoucí vody na velkém území Evropy a Asie. Vysazena byla v mnohých dalších částech světa, jako je například Nový Zéland, Faerské ostrovy, Island, Jižní Afrika a severní Amerika (Kanada, USA). Labuť je částečně tažná, evropské populace migrují především do severní Afriky, asijské do střední a jižní Asie. Na našem území se labuť velká chovala nejprve jako okrasný pták v zámeckých parcích, postupně však u nás zdomácněla a na několika místech vytvořila nové populace.

S délkou těla 160 cm a váhou až 12 kg patří labuť velká mezi nejtěžší létající ptáky světa. Tělo je pokryto bílým peřím. Zobák je oranžovočervený s nápadným černým hrbolem u kořene, černými nozdrami a okrajem zobáku. Samec je mohutnější a má větší hrbol na sytě oranžovém zobáku. Mláďata jsou šedobílá, mladí jedinci pak šedohnědí. 

Labutě vytváří na dobu rozmnožování monogamní páry. Samci jsou v tuto dobu teritoriální a agresivně vyhání vetřelce ze svého území. Oba partneři se podílejí na stavbě hnízda a péči o mláďata. Labutě si staví hnízda z rákosu nebo řas a chaluh na malých ostrůvcích nebo u okrajů vod. Mimo období rozmnožování se zdržují samostatně nebo v menších hejnech, která se během tahů seskupují. 

Převážnou část potravy tvoří rostlinná složka, a to vodní rostliny a řasy. Občas se živí i vodními korýši, měkkýši a vodním hmyzem, výjimečně také obojživelníky.

Zoologická zahrada chová labutě velké od roku 2007. Labutě jsou k vidělí na jezírku v dolní části zoo.

O druhu
 • Řád: Vrubozobí (Anseriformes)
 • Velikost: 140-160 cm
 • Potrava: všežravec (vodní rostliny a bezobratlí, řasy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: sladkovodní jezera a rybníky
 • Počet mláďat: 4-8
 • Hmotnost: 8-12 kg
 • Doba inkubace: 35-38 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, střední Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost