header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Lemur černý

Latinsky:Eulemur macaco macaco
Anglicky:Black lemur
 • lemur tmavy.jpg
 • _MG_3686.jpeg
 • _MG_3675.jpeg

Lemur černý je endemickým primátem ostrova Madagaskar a přilehlých ostrovů Nosy Komba a Nosy Be. Jeho areál rozšíření ohraničuje řeka Mahavavy na severu a řeka Andranomalaza na jižní části ostrova. Na Madagaskaru se vyskytuje především v primárních (původních) a sekundárních (druhotných) vlhkých lesích do nadmořské výšky 1 600 m. Dobře se adaptoval i na zemědělskou krajinu, a tak ho můžeme nalézt i na kávových plantážích a plantážích, kde se pěstují kešu ořechy. Lemuři jsou aktivní především přes den. Mohou být čilí i za soumraku a v noci, v období kdy kvetou květy stromů rodu Parkia, ze kterých sají nektar. 

Samci jsou zbarveni černě, zatímco samice mají hnědá až rezavá záda, bílou hruď a břicho, šedivou hlavu a dlouhé bílé chomáče srsti kolem uší.  

Tento druh poloopice vytváří smíšené skupiny, složené ze 7-15 jedinců obou pohlaví s převahou samců. Skupinu vede dominantní samice. Uvnitř skupiny komunikují jedinci především vokálně, tedy nejrůznějšími zvuky. Rozmnožování probíhá od dubna do května, kdy se samci stávají agresivními a soutěží mezi sebou o samice.

Jako potrava jim slouží ovoce, listy, semena, nektar květů, kůra stromů, houby a mnohonožky. Lemur černý je významným opylovačem a šiřitelem některých druhů rostlin na Madagaskaru.

Populace lemura černého jsou nejvíce ohroženy rozšiřujícím se zemědělstvím po ostrově a dále lovem pro maso. Také je pronásledují farmáři, kterým ničí úrodu na plantážích a jsou loveni místními lidmi pro chov v lidské péči jako domácí mazlíčci.   

Tento druh je začleněn v CITES příloze I a je zapojen do programu EEP. 

 

Lemury černé chová Zoo Liberec teprve krátce. V roce 2014 byla přivezena první skupina samců ze Zoo Olomouc - Satanáš (*2013), Belzebub (*2012) a Azrael (*2011). K nim v roce 2015 přibyl další samec Rarach (*2014) rovněž ze Zoo Olomouc.

Lemury černé naleznete na jezírku na prvním ostrůvku hned u návštěvnické trasy v dolní části zoologické zahrady. 

Na chov lemura černého přispívají:

Mgr. Jana Zyderová - 7/2021
Darinka Gembecová - 5/2021
Ondřej Pechlát - 4/2021
Zuzana Ouředníková - 2/2021
Jindřich Houžvička - 12/2020O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 39-45 cm délka těla, 51-65 cm ocas
 • Potrava: převážně býložravci (ovoce, listy, nektar), hmyz
 • Aktivita: denní/noční
 • Biotop: primární a sekundární tropický les, plantáže
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 2 kg
 • Doba březosti: 125-127 dní
Region výskytu Madagaskar
Madagaskar

severozápadní Madagaskar

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost