header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Lev berberský

Latinsky:Panthera leo leo
Anglicky:Barbary lion
 • lev berberský, foto: J. Mikoláš
 • lev berberský, foto: J. Mikoláš
 • lev berberský, foto: J. Mikoláš
 • mládě

Lev berberský (atlaský) se v minulosti vyskytoval v severní Africe ve státech Maroko, Alžírsko a Tunisko. Zde obýval především lesnaté kopce a hory v pohoří Atlas a mediteránní pobřeží. Od ostatních lvích poddruhů byl v minulosti geograficky separován pouštěmi.

Pro svůj majestátný vzhled a hustou hřívu byl lidmi po staletí pronásledován a loven. Extenzivní pronásledování lovci spolu s odlesňováním a nárůstem lidských osídlení zapříčinily postupné vyhynutí lvů berberských v přírodě. Historické dokumenty udávají, že poslední lev byl v přírodě zastřelen v Maroku v roce 1942. Malé populace však pravděpodobně ještě několik let přežívaly v odlehlých oblastech Maroka a Alžírska (1958-1962). V současné době jsou lvi berberští rozmístěni pouze v zoologických zahradách a v soukromých chovech. 

Lev je jediným sociálním druhem z kočkovitých šelem. Základem smečky je skupina příbuzných samic, ke kterým se přidává jeden nebo více jim nepříbuzných samců. Samci bývají mezi sebou rovněž příbuzní a jsou zpravidla stejně staří (bratři, bratranci). Dospělí samci ve smečce mají za úkol hlídat teritorium a účastní se lovů na velkou kořist, kdy je potřeba využít jejich hmotnosti. Většinou se z celé samčí skupiny ve smečce rozmnožují jen 1-2 nejsilnější samci. Březost samice trvá 102 - 105 dní, poté přichází na svět 2 - 6 slepých lvíčat. U samic lvů je známá synchronizace reprodukce (estrálního cyklu), tak mohou samice o mláďata pečovat společně a dokonce je známo, že si mohou mláďata navzájem kojit. Synchronizace je výhodná i pro mladé samečky, kteří dospívají ve stejnou dobu a mohou tak svoji rodnou smečku opouštět společně. Mladí samečci rodnou smečku opouštějí a potulují se, dokud nedorostou do "konkurenceschopného" věku, poté se snaží z některé smečky vyhnat rezidentního samce a "převzít vládu" ve smečce. Prohraje-li vůdčí samec své postavení, nový samec jeho potomky zabije, čímž navodí lvicím estrus, a tak si zajistí rychlejší nástup svých vlastních potomků.

Lvi jsou hlavně nočními predátory, loví ve smečkách, složených převážně z mladých lvů i lvic. Celý lov je dokonale koordinován. Část lvic štve vybranou kořist a zbytek tlupy útočí ze zálohy. Lev se kořisti pověsí na krk a silným stiskem do oblasti průdušnice jí zabrání v dýchání. Živí se převážně antilopami, zebrami, buvolci a prasaty bradavičnatými. Z větších zvířat útočí na mláďata žiraf, hrochů a slonů. Potravou mohou být i ptáci, hlodavci a plazi.

 

 

V současné době chová a úspěšně rozmnožuje tento vzácný poddruh lva Zoo Olomouc. A právé z této zahrady pochází samec Terry (*2013), který se stal ozdobou Zoo Liberec na jaře roku 2015. Přicestoval spolu se svým bratrem Bastym. Ten však na začátku roku 2017 odcestoval do zoologické zahrady ve Francii a vystřídala ho mladá lvice Shani (*2015) z Parc Zoologique v Paříži.

Na chov lva berberského přispívají:

Dominik Fejt - 1/2022
Ing. Jan Průšek - 12/2021
Stanislav Kolomazník - 12/2021
Jan Churavý a Ondřej Čiháček - 12/2021
Bc. Jaroslav Tvaroh - 8/2021
Daniel a Benjamin Hronovi - 7/2021
Jitka Řádková Čejková - 6/2021
Michal Vacek - 6/2021
Jaroslav Král - 4/2021
Jaroslav Javůrek - 4/2021
Michal - 4/2021 
Andrea Amira a Tomáš Břouškovi - 4/2021
Ivana Kadlecová - 1/2021


 V květnu roku 2019 se narodil samec a samička.

 

 

 

 

 • mládě
O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 90-110 cm v kohoutku
 • Potrava: masožravec (kopytníci)
 • Aktivita: denní/noční
 • Biotop: hory, lesnaté oblasti
 • Počet mláďat: 1-4
 • Hmotnost: 110-190 kg
 • Doba březosti: 102-105 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

severní Afrika (Maroko, Alžírsko, Tunis)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

footer.less
Vytvořila společnost