header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Levhart čínský

Latinsky:Panthera pardus japonensis
Anglicky:North-Chinese leopard
 • Levhart čínský
 • DSC03270.jpg
 • DSC_0385.jpg

Levhart dříve také nazývaný panter, leopard nebo pardál patří v rámci rodu Pantera k menším druhům kočkovitých šelem. Levhart čínský obývá stepi, lesy a náhorní plošiny východní a střední Číny, okrajově ještě jižní části severní Číny. Tělo má protáhlé s poměrně krátkými končetinami. Barva srsti je okrově žlutá s tmavými skvrnami, které se nazývají rozety. Při zmnožení tmavého pigmentu (melanismus) se setkáváme s černou formou levharta. Zvíře je velice tiché, má vynikající zrak, sluch i čich. Váží od 50 do 80 kg, dožívá se 15 - 18 let. 

Nejvíce času tráví tato šelma na stromě, kde odpočívá i vyhledává potravu. Je aktivní ve dne i v noci, loví většinou za soumraku. Živí se savci do velikosti antilop, ptáky, hady, rybami i hospodářskými zvířaty. Ulovenou kořist o váze větší než lovec sám dokáže vytáhnout do větvoví, kde ji v bezpečí před ostatními predátory spořádá. Kromě člověka, jsou jeho nepřáteli tygři a smečky vlků a psů.

Doba rozmnožování není závislá na ročním období, nejčastěji však samice zabřezne v lednu nebo únoru. Březost trvá 90 - 112 dní, poté se rodí 2 - 3 mláďata.

Zapojen do programu EEP. 

ZOO Liberec začala s chovem levharta čínského v roce 1954, kdy zoologická zahrada získala první exemplář, a to samce od Československých cirkusů výměnou za pumu. Počátky skutečného chovu se ale datují až k letům 1957 až 1960, kdy pod Ještěd postupně dorazili čtyři jedinci z německých zoologických zahrada a ze Dvora Králové. První odchov pak na sebe nedal dlouho čekat a 6. ledna 1961 se mohl Liberec pyšnit mládětem levharta samečkem Rexem II. V první chovné dekádě (1961 - 1969) se pak v ZOO Liberec narodilo dohromady 13 mláďat, a to od dvou chovných párů. V roce 1972 liberečtí chovatelé sestavili nový chovný pár, jenž své první mládě povil hned o dva roky později. V následujících čtyřech letech se tomuto páru narodilo celkem 8 mláďat (3, 4, 1), ale tím vlastní odchovy na dlouhou dobu skončily. V roce 1991 ve věku 15 let uhynul i poslední samec Honza a jeho odchodem chov levhartů čínských v ZOO Liberec upadá na čas v zapomnění. O jejich návratu do Liberce se začalo uvažovat až v prvních letech nového tisíciletí. V srpnu 2005 pak chovatelé dovezli ze ZOO Halle samici Madží (* 31. 1. 2003) a samce se podařilo přes koordinátora EEP deponovat o rok později z plzeňské ZOO (Richard, * 6. 6. 2002 v ZOO Cottbus). Ze spojení obou zvířat se v roce 2007 narodila trojčata Ku, Jao a Šan.

V roce 2014 a 2015 probíhaly na pavilonu levhartů stavební úpravy, díky kterým je nyní možno vychutnat si pohled na tyto krásné kočkovité šelmy i za nepříznivého počasí. Zároveň se také podařilo zvětšit prostory výběhů, ve kterých se levharti pohybují.
Tyto změny se podařilo zrealizovat především díky finanční podpoře Nadace Preciosa a Nadace ČEZ.

 

Na chov levharta čínského přispívají:

Rommy Agency - 1/2019
Mgr. Dana Lysáková - 12/2017

O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 45-75 cm v kohoutku
 • Potrava: masožravec (antilopy, ptáci)
 • Aktivita: denní/noční
 • Biotop: stepi, lesy a náhorní plošiny
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 50-80 kg
 • Doba březosti: 90-112 dní
Region výskytu Asie
Asie

východní a střední Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost