header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Loskuták posvátný

Latinsky:Gracula religiosa
Anglicky:Common Hill Myna
 • lp2.jpg
 • lp.jpg

Loskuták posvátný je špačkovitý pěvec, který se v několika poddruzích vyskytuje na velikém území tropické Asie. Má rozsáhlý areál rozšíření, a to od Srí Lanky, přes Indii, Čínu, jihovýchodní Asii až po Filipíny. Díky své schopnosti napodobovat lidskou řeč a nejrůznější zvuky patří loskuták k nejchovanějším druhům pěvců v asijských domácnostech. Právě tato lidská záliba patří k hlavnímu rizikovému faktoru odrážející se na početních stavech populací v přírodě. V přirozeném prostředí se vyskytuje ve vlhčích lesích nížin a hor. Je poměrně přizpůsobivý, a tak si dokáže navyknout i v degradovaném prostředí.

Pohlavní dimorfismus není zřetelný. Samec se od samice neliší velikostí ani zbarvením. Loskutáci jsou černě opeření ptáci s bílými zrcátky na křídlech (letkách) a s výraznými lysými a žlutými laloky na hlavě - v oblasti tváří a týlu.

Mimo období hnízdění se stejně jako naši špačci shlukují do hejn a společně hřadují na stromech. V době rozmnožování vytváří páry hnízdící v dutinách stromů, kam samičky snáší 1 - 3 vajíčka. Mláďata se líhnou za 14 (max 18) dní a za měsíc už vylétávají z hnízda.

 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od října roku 2015 a je k vidění v Pavilonu tropů.

Na chov loskutáka posvátného přispívají:

Petra Nezdarová - 11/2021
Odbor územního plánování - 7/2021

O druhu
 • Řád: Pěvci (Passeriformes)
 • Velikost: 17-29 cm
 • Potrava: všežravec (hmyz, ovocné plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: vlhký tropický les
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 0.2-0.3 kg
 • Doba inkubace: 14 dní
Region výskytu Asie
Asie

Srí Lanka, Indie, Čína, Indonésie, Filipíny

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost