header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Mangabej žlutobřichý

Latinsky:Cercocebus agilis chrysogaster
Anglicky:Golden-bellied mangabey
 • mangabej zlutobrichy.JPG

Mangabej žlutobřichý je často označován jako poddruh mangabeje štíhlého, nebo jako samostatný druh. Vyskytuje se v národním parku Salonga na jih od řeky Kongo v Demokratické republice Kongo. Zde obývá deštné, galeriové a bažinaté lesy do nadmořských výšek 500 m. Tento mangabej tráví většinu dne na zemi v lesním podrostu, a to především v období sucha.

Žije ve skupinách tvořených několika samci a samicemi, obvykle čítající 15 - 35 jedinců. Někdy však mohou být skupiny tvořeny i více než 100 jedinci. Jednotlivé tlupy mangabejů se přitom často potkávají a vyměňují si navzájem své členy. Samci jsou větší a mohutnější (10 - 14 kg) než samice (6 - 8 kg).

Živí se především ovocem, ale také čerstvými listy, květy, pryskyřicí, houbami, hmyzem, ptačími vejci a hlodavci. Na rozdíl od jiných primátů dokáží svým chrupem otevřít i tvrdé lusky a ovoce. 

Zapojen do programu EEP.

Zoo Liberec chová mangabeje žlutobřiché od roku 2013. Jedná se o samčí skupinu tvořenou 3 jedinci.

 

Na chov mangabeje žlutobřichého přispívají:

Yvona a Tomáš - 1/2022 
JOHANKA a ANIČKA - 5/2021

O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 45-66 cm délka těla, 50-75 cm ocas
 • Potrava: všežravec (ovoce, listy, houby, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: deštné a bažinaté lesy
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 6-14 kg
 • Doba březosti: 165-180 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Kongo: NP Salonga

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost