header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less
Latinsky:Leopardus wiedii
Anglicky:Margay
 • margay_web.jpg

Margay, nebo-li ocelot dlouhoocasý žije v tropických lesích a v křovinatých oblastech od Mexika po Jižní Ameriku. Tento druh malé kočkovité šelmy je vázán na les. Většinu času tráví v korunách a větvích stromů. Je velmi mrštný a jeho pružné zadní končetiny mu umožňují úplně se přetočit a pevně se zachytit kůry. Díky tomuto přizpůsobení dokáže lézt po kmeni stromu hlavou dolů. Stejná dovednost byla pozorována ještě u levharta obláčkového. Při pohybu na stromech ocelotovi pomáhá i jeho dlouhý ocas. 

Margay je samotářské teritoriální zvíře se soumračnou a noční aktivitou. Své teritorium si značkuje močí nebo škrábanci na zemi a větvích. Přes den většinou odpočívá na těžko dostupných větvích stromů nebo v liánách.

Pouze po dobu rozmnožování se na chvíli vyhledávají a setkávají dospělí jedinci opačného pohlaví. Samice v estru láká samce naříkavým voláním. On jí odpovídá rovněž voláním a zároveň rychle třese hlavou ze strany na stranu. Samice rodí po téměř 3měsíční březosti 1, výjimečně 2 mláďata. Potomci začínají vidět přibližně po 14 dnech od porodu. Sedm týdnů od narození už přijímají tuhou stravu. Ve stáří jednoho roku až roku a půl pohlavně dospívají. 

Ocelot stromový je především masožravec, jehož jídelníček tvoří menší savci, občas ptáci nebo plazi a bezobratlí živočichové. Svoji kořist loví na stromech i na zemi. Stravu si zpestřuje ovocnými plody nebo trávou, která mu pomáhá při trávení. Margay dokáže napodobovat zvuky své občasné kořisti -  drápkaté opičky tamarína pestrého, aby ji nalákal a snáze ulovil. 

Ve své domovině je margay nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí, a to kácením lesů. 

Eva Pilařová - 11/2021

O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 50-72 cm tělo, 35-49 cm ocas
 • Potrava: masožravec (hlodavci, ptáci, bezobratlí)
 • Aktivita: soumračná a noční
 • Biotop: tropické deštné lesy, opadavé listnaté lesy
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 3-9 kg
 • Doba březosti: 76-85 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

od Mexika po Jižní Ameriku

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost