header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Mezinárodní den mokřadů

Dnes je mezinárodní den mokřadů, což jsou jedny z nejrozmanitějších a ekosystémově nepostradatelných biotopů na naší planetě. Nachází se téměř po celém světě a útočiště v nich nalézá nespočet organismů, které jsou na jejich existenci závislé. Mokřady přispívají nejen k biologické rozmanitosti, ale podílejí se také na koloběhu vody a jejím čištění, jsou zdrojem potravy pro zvířata i lidi, příznivě ovlivňují podnebí a zmírňují dopad klimatických změn. 

Zoo Liberec v rámci ochranářských aktivit podporuje komunitní organizaci Tebat Rasau na ostrově Belitung v Indonésii, která chrání a udržitelně využívá místní vzácné mokřady. Zde mimo jiné nachází útočiště kriticky ohrožená orlicie bornejská (Orlitia borneensis), kožnatka chrupavčitá (Amyda cartilaginea) nebo želva amboinská (Cuora amboinensis). 

FB Tebat Rasau: www.facebook.com/tebatrasaulintang

 

kožnatka chrupavčitá - želva s krunýřem potaženým kůží

Vypouštění orlicie boronejské po vyproštění z rybářské pasti zpět do mokřadů. Foto: Yerian Ramadhan

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost