header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Muntžak chocholatý

Latinsky:Elaphodus cephalophus michianus
Anglicky:Michie´s tufted Deer
 • muntžak chocholatý2.jpg
 • muntžak chocholatý3.jpg
 • muntžak ch2o.jpg
 • DSC_8733_.jpg

Muntžak chocholatý je menší jelínek, který se vzhledově podobá ostatním muntžakům z rodu Muntiacus, ale oproti nim má delší krk a nohy. Charakteristickým znakem je u tohoto druhu tmavý až 17 cm dlouhý chochol umístěný na temeni hlavy a hrubá tmavá srst (v létě čokoládově hnědá). Rty, špičky uší a spodek pod ocasem jsou bílé barvy. Parohy jsou velmi krátké, schované pod chocholem a jsou přítomny pouze u samců. Samci jsou rovněž charakterističtí šavlovitými zuby, které jim vylézají z tlamy.

Muntžak chocholatý obývá chladnější vlhhké lesy Jihovýchodní Číny, a to do nadmořských výšek 300 - 800 m. Přednost dává lesům poblíž čistých vod blízko hranicím lesa. Po lese se pohybuje uvnitř svého teritoria a po pachově vyznačených cestách. Jedná se o plaché zvíře, které upřednostňuje místa s dobrým úkrytem. Snadno se vyleká a při vyděšení ze sebe vydává štěkot.  

Muntžaci jsou samotářská zvířata, nejvíce aktivní za soumraku a v průběhu noci, kdy vyhledává potravu. Někdy se můžou vyskytovat i v párech, a to především v období rozmnožování od září do prosince. Po 6 měsíční březosti rodí samice v květnu nebo v červnu jedno až dvě mláďata. Samice pohlavně dospívají ve věku 10 - 12 měsíců, samci o trochu dříve. 

Muntžak chocholatý je ve své domovině ohrožen zejména lovem a ztrátou přirozeného prostředí. V Číně je tento druh zařazen na mnoha místech do seznamu regionálně chráněných druhů, ale není zde zatím chráněný zákonem. Vzhledem k jeho skrytému způsobu života a malému množství informací, je dnes obtížné odhadnou celkový stav populace.

Zapojen do programu ESB.

Zoologická zahrada Liberec chová mladou samičku muntžaka chocholatého, která se jmenue Trixi a přicestovala z německé Zoo Heidelberg v roce 2017. Od dubna roku 2018 jí dělá společnost samec Willy, který přijel ze Zoo Magdeburg.

Aimy, Tomáš, Kitty a Anička - 11/2021

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 100-120 cm délka těla
 • Potrava: býložravec (bambus, tráva, ovocné plody)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: vlhké lesy poblíž vod
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 17-30 kg
 • Doba březosti: 180 dní
Region výskytu Asie
Asie

Jihovýchodní Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost