header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Nestor kea

Latinsky:Nestor notabilis
Anglicky:Kea
 • nestor kea
 • nestor kea
 • nestor kea
 • nestor kea-mládě

Nestor kea žije ve volné přírodě jen na jediném místě, a to na Jižním ostrově na Novém Zélandu. Obývá horské oblasti s nadmořskou výškou od 600 do 2000 metrů, zimu pak přečkává v oblastech pod hranicí lesa, kde se může skrývat.

Své pojmenování získal dle charakteristického volání "kee-aaa". Hlavu mají papoušci hnědozeleně zbarvenou, tělo má bronzově zelenou barvu. Letky na křídlech jsou modré a pírka na vnitřní straně křídel přecházejí z oranžově červené barvy, která se vyskytuje také na spodní části zad, do odstínů pískově žluté barvy. Každé pírko je černě lemováno. Samice bývají zpravidla drobnější než samci a mají také kratší a méně zakřivený zobák. 

Většinu času tráví nestorové ve skupinách kolem 30 - 40 jedinců. V těchto skupinách existuje přísná a dosti složitá hierarchie nadřazenosti a podřazenosti. Nemusí být vždy nutně lineární. Může se stát, že některý mladší jedinec je nadřazen staršímu. 
 
V zajetí bylo také mnohokrát dokázáno, že jsou schopni naučit se i složité úkony. Tím, že se v přírodě potýkají s nepříznivými podmínkami, jsou často nuceni při hledání potravy prozkoumávat nová prostředí. Za potravou putují v celých skupinách a zdržují se na místech, kde si ji mohou nejsnáze opatřit. Lze je tedy nalézt například na okrajových částech měst, na parkovištích, tábořištích nebo na různých skládkách odpadu. Jsou však známé i případy, kdy si skupina nestorů při prozkoumávání nových míst troufla mnohem více a zničila například příslušenství automobilů nebo některých rekreačních chat v lyžařských oblastech. Živí se převážně semeny, kořínky a bobulemi. Nepohrdnou ani hmyzem a mršinami, ze kterých odtrhávají maso svými dlouhými a ostrými zobáky. 

Hnízdí ve skalních puklinách, pod kmeny stromů nebo v dírách v zemi. Tvoří páry na celý život. Samička zde snáší tři až čtyři vejce, inkubace trvá okolo 24 dní. Po vylíhnutí mláďat se o jejich výživu starají oba rodiče až do jejich opeření, což bývá zhruba ve 13. týdnu života. Dospělými se stávají ve třech letech. V zajetí se nestor kea dožívá v průměru 14 - 15 let.

Až do roku 1986 byli nestorové v hojných počtech odstřelováni novozélandskými farmáři, kteří se tak bránili napadání svých ovčích stád. Počty papoušků ve volné přírodě tak poklesly pod 10 tisíc kusů.

Zapojen do programu ESB. 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh papouška od roku 2008. V současné době je v zoo k vidění jeden chovný pár a jedno jejich mládě, mladý sameček vylíhnutý v roce 2015.

 

Na chov nestora kea přispívají:

Papoušci Liberec - 12/2021
Šárka Byronová - 12/2021
Králíkovi (Štěchovice) - 12/2021
Marie a Ondřej Budaiovi - 10/2021
Aja, Emma, Juli, Maty - 9/2021
Věra Kovaříková - 6/2021
Klomfarovi - 3/2021
Jindra a Jája Holajovi - 1/2021

V roce 2014 se Zoo Liberec podařilo odchovat první 3 mláďata. O dva roky později se jednalo o další 4 jedince.

 • nestor kea-mládě
 • kea.jpg
O druhu
 • Řád: Papoušci (Psittaciformes)
 • Velikost: 48 cm délka těla
 • Potrava: všežravec (kořínky, bobule, semena, hmyz, mršiny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horské oblasti
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 0,92 kg
 • Doba inkubace: 21-28 dní
Region výskytu Nový Zéland
Nový Zéland

Jižní ostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost