header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Nosál červený

Latinsky:Nasua nasua
Anglicky:South American coati
 • Nosál červený
 • Nosál červený

Nosál červený obývá tropické deštné lesy i smíšené lesy Jižní Ameriky v oblastech Venezuely, Kolumbie, Argentiny a Uruguaye. Nosál tráví hodně času na stromech, dlouhé drápy a částečně chápavý ocas mu pomáhají při šplhání. Ocas má navíc i signální funkci, jako například u lemurů kata a může informovat ostatní členy skupiny o potenciální hrozbě. Před nebezpečím nosálové varují členy skupiny i různými zvuky. 

Samice s mláďaty se sdružují do skupin okolo 10 - 30 jedinců. Samci jsou teritoriální a žijí samotářsky, své území si značkují pomocí žláz mezi drápy zadních končetin. Pouze v období páření se samci připojují ke skupině. Po 70 - 77 denní březosti samice rodí 1 - 7 nevyvinutých mláďat, která jsou ukrytá v hnízdě na stromě nebo ve stromové dutině. Samice se po porodu na čas od skupiny vzdálí, dokud nejsou mláďata trochu samostatná, pak se s nimi vrací a připojují se k ostatním.  

Tato medvídkovitá šelmička se orientuje především prostřednictvím čichu a hmatu. Má dlouhý, zašpičatělý čenich, kterým prozkoumávají každou skulinu. Přední končetiny jsou kratší než zadní, prsty s velkými drápy jsou částečně srostlé a umožňují nosálům nejen šplhat, ale i dobře hrabat a vyhledávat hmyz a jiné živočichy v půdě a ve stromech. 

Patří mezi všežravce, živí se různými plody, houbami a hlízami. Z živočišné potravy konzumují půdní živočichy, hmyz, slimáky, drobné savce, ptáčata i ptačí vejce.  

 

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh medvídkovité šelmy od roku 2004. V současné době je k vidění ve výběhu tapírů pouze jeden starší samec.

Na chov nosála červeného přispívají:

Ing. Josef Lank - 7/2019
Karolína Konopásková - 7/2019
Viola a Pavel Kučerovi - 12/2018

O druhu
 • Řád: šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 67-137 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (hlízy, plody, ptačí vejce a mláďata)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: listnaté a smíšené lesy
 • Počet mláďat: 1-7
 • Hmotnost: 3-8 kg
 • Doba březosti: 70-77 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Venezuela, Kolumbie, Argentina, Uruguay

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost