header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Nyala nížinná

Latinsky:Tragelaphus angasi
Anglicky:Nyala
 • IMG_6173_Fotor.jpg
 • samec - nyala nížinná
 • mladě nyaly nížinné.jpg
 • IMG_6172_Fotor.jpg

Nyala je africký druh antilopy rozšířený především v Jižní Africe, Malawi, Mozambiku, Zimbabwe a Svazijsku. Ve volné přírodě se vyskytuje kolem 32 tisíc jedinců, z toho 80 procent se nachází v chráněných oblastech. Populace přitom v posledních letech spíše stagnuje. Hlavním ohrožením nyal je postupující kultivace půdy a s tím související úbytek pastvin.

Tyto antilopy mohou dosáhnout výšky 110 cm (v kohoutku) a váhy do 125 kg. U nyal se vyskytuje silný pohlavní dimorfismus, kdy jsou samci až dvakrát těžší než samice a mají delší hřeben ze srsti na hřbetě a hrudníku. Další výrazný rozdíl mezi pohlavími je ve zbarvení, samice a mláďata mají srst červenohnědou s bílými pruhy, zatímco samci jsou zbarveni do šedohněda. Pro nyaly jsou typické výrazné lyrovité rohy.

Nyaly se vyskytují především v hustých nížinných lesích poblíž vody. Hlavní potravou je zde pro ně listí, tráva a také ovocné plody některých stromů. Aktivní jsou především večer a během noci až do rozbřesku. Ve dne se ukrývají ve stínu. 

Samice žije obvykle sama se svými mláďaty z posledních dvou porodů, někdy se k ní připojují i její příbuzné samice a vytváří menší 5 - 8 členné skupinky. Samci žijí v otevřených mládeneckých skupinách, které opouštějí ve stáří 3 - 5 let, a pak žijí odděleně. Pouze po dobu rozmnožování vytváří samci a samice smíšené skupiny. Samice je březí 7 měsíců, poté rodí jedno mládě, které zůstává skryté ležet na jednom místě po dobu 3 týdnu. Poté následuje matku a připojuje se k ostatním. 

Zapojena do programu ESB. 

 

První nyaly nížinné připutovaly do Zoo Liberec v roce 2010. Od té doby se zde narodilo několik mláďat. Poslední z nich je samička narozená kv dubnu 2018.

Na chov nyaly nížinné přispívají:

rodina Nožičkova - 3/2022
rodina Hovorkových - 12/2021
Robert, Dan, Kamča, Drahuše - 12/2021
PEOT s.r.o. - 12/2021
Karolína Kozáková - 12/2021
Ľubomír Uherčík - 10/2021
 

V roce 2017 se narodil sameček (26. 4. 2017).

V dubnu roku 2018 se narodila samička.

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 110 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listí, plody)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: nížinné lesy poblíž vody
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 62-140 kg
 • Doba březosti: 220 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Mosambik, Jižní Afrika, Malawi, Zimbabwe

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost